Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka sjukvård

0771-666 115

Ring sjukvårdsförmedlingen för rådgivning, tidsbokning hos vårdgivare, personligt samtalsstöd, chefsstöd eller rådgivning av hälsocoach.

Öppettider

Sjukvårdsrådgivning och samtalsstöd: 08:00-19:00 (19:00-08:00 jourbemanning)
Tidsbokning hos vårdgivare: vardagar 08:00-18:00

 

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

GARANT Småföretag

Omfattande företagsförsäkring som tryggar ditt företagande. Lika viktigt som att försäkra dig själv och dina medarbetare är det att försäkra din verksamhet. GARANT Småföretag passar de flest branscher och kan tecknas för verksamheter upp till 100 miljoner kronor.

10 %
rabatt
vid tecknande av GARANT Bil

Trygg företagsförsäkring med låg självrisk

GARANT Småföretag är en bred och omfattande företagsförsäkring med låg självrisk som gör ditt företagande tryggare.

GARANT Småföretag erbjuder ett omfattande försäkringsskydd i form av egendomsförsäkring (inklusive allriskskydd), avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd (inklusive skattemål), tjänsteresa, förmögenhetsbrott, kundolycksfall, krisskydd till anställda, maskinskada (med skydd för inifrån kommande skada, t.ex. plötsligt fel på kopiatorn), samt kyl- och frysförsäkring.

Försäkringen passar i stort sett alla branscher och kan tecknas av de flesta verksamheter med en omsättning upp till 100 miljoner kronor. Försäkringen gäller för verksamhet i Norden. Om något skydd är särskilt viktigt för dig, kontakta Willis Towers Watson för att ta reda på om det omfattas av försäkringen.

Fördelar med GARANT Småföretag

  • Låg självrisk
  • Omfattande försäkring inkl. allriskförsäkring med skydd för plötslig och oförutsedd skada
  • Maskinskadeförsäkring, med skydd för inifrån kommande skada – många andra försäkringar ersätter endast utifrån kommande skada, som brand eller vattenskada
  • Möjlighet att teckna kompletterande tilläggsförsäkringar
  • Kombirabatt 10 % på GARANT Småföretag vid samtidigt tecknande av GARANT Bil*

*Kombirabatten omfattar inte tilläggsförsäkringarna.

 

Tilläggsförsäkringar som komplement till företagsförsäkringen

För dig som jobbar med rådgivande verksamhet kan det vara nödvändigt att komplettera ditt skydd med en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Tilläggsförsäkringen ger skydd om du t.ex. har levererat underlag som leder till förseningar och merkostnader för din uppdragsgivare, eller om du gör felaktiga beräkningar som leder till att en person eller egendom skadas. För dig som utför behandlingar så som exempelvis massage, manikyr eller hårvård erbjuder vi en behandlingsskadeförsäkring. Behandlingsskadeförsäkringen kan bli aktuell t.ex. om din behandling orsakar en skada på kunden, om en laserbehandling ger kunden ett brännmärke eller vid en allergisk reaktion i samband med en ansiktsbehandling. Andra tilläggsförsäkringar, beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, kan vara fastighetsförsäkring, verktygsförsäkring, förhöjt försäkringsbelopp för stöldbegärlig egendom eller ritningar, arkivalier och datamedia, objektsförsäkring/specialförsäkring samt vd- och styrelseansvarsförsäkring.

GARANT Småföretag är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och försäkringsbolaget Protector Försäkring Sverige, Filial av Protector. Willis Towers Watson distribuerar och administrerar försäkringen.

 

Detaljerad information

Produkt- och förköpsinformation GARANT Småföretag

Vanliga frågor och svar

Avbrottsförsäkring – Nej, försäkringen ersätter den förlust som uppstår p.g.a. en faktisk egendomsskada på dina saker/din lokal. Personal som sätts i karantän eller måste jobba hemifrån räknas inte som en sådan skada och försäkringen kan därför inte hjälpa dig.

Avbrottsförsäkring – Nej, eftersom försäkringen endast ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår till följd av en ersättningar egendomsskada på dina saker/lokal. Att verksamheten inte får kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

I försäkringen ingår allrisk- och maskinförsäkring vilket innebär att skydd finns om du t.ex. spiller kaffe i datorn eller det uppstår ett maskinfel på kopiator eller andra maskiner. Vid samtidigt tecknad GARANT Bil ges 10 % rabatt på grundpremien för GARANT Småföretag. GARANT Småföretag har låg självrisk: 0,1 prisbasbelopp (år 2020 utgör detta 4 730 SEK).

Premien sätts individuellt och beror på vilken bransch du arbetar i och vilken omfattning på försäkringen du önskar.
Kortfattat är det ungefär som en hemförsäkring, men för ditt företag. Försäkringen skyddar företagets egendom, men innehåller även bland annat avbrottsförsäkring vid egendomsskada, rättsskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring.
GARANT Småföretag är en prisvärd försäkring med brett skydd som kan tecknas av i stort sett alla verksamheter med en omsättning på max 100 MSEK. Försäkringen gäller för verksamhet i Norden.
Grundförsäkringen och tilläggsförsäkringen omfattar olika typer av risker. Den ansvarsförsäkring som ingår i grundförsäkringen gäller bara skadeståndsanspråk som grundas i fysisk skada på en person eller egendom. För all form av rådgivande verksamhet, eller skadeståndsanspråk av ren ekonomisk art, krävs tillägget som gäller professionsansvar. Ansvar för rådgivande verksamhet kan tecknas som tillägg till grundförsäkringen GARANT Småföretag.
Efter ifylld och inskickad ansökan om offert så kan det erbjudas som tillägg till GARANT Småföretag.
Teckna försäkring
Ansök om offert

Anmäl skada

Skadeanmälan för GARANT Småföretag och GARANT Mini

För att göra en skadeanmälan, klicka här.

Vid anmälan om skada ska alltid ”Företagarna” och försäkringsnummer anges.

Vid frågor, skicka e-post till skador@protectorforsakring.se eller ring tel 08-410 637 00 (Öppet måndag - fredag 09:00 - 17:00).

Vid akuta frågor utanför kontorstid dirigeras samtalet vidare till skadejour på Falck.

"En företagsförsäkring är en säkerhet utifall att man skulle råka göra ett misstag. Jag har GARANT Småföretag sen fem år tillbaka för samtliga tre företag jag driver och är mycket nöjd."

Dan Hemörn

Rubys Svets & VVS AB