Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka vård

Boka vård genom att kontakta Länsförsäkringars vårdförmedling, antingen digitalt eller via telefon. 

Boka digitalt

  • Legitimera dig med BankId.
  • Välj vad du vill ha hjälp med – nytt ärende, återbesök, ombokning eller avbokning.
  • Vardagar kl 8–20 kan du chatta med sjuksköterska och fysioterapeut, för rådgivning och hjälp att boka den vård du behöver. Dygnet runt kan du starta ett nytt ärende, få en medicinsk bedömning och boka en tid för att bli kontaktad på vardagar kl 8–20.

Boka vård digitalt

Boka via telefon

0771-666 115

Ring Länsförsäkringars vårdförmedling, vardagar kl 8-18. Här får du hjälp med medicinsk rådgivning, tidsbokning, personligt samtalsstöd, chefsstöd samt rådgivning av hälsocoach. Övrig tid samt helger finns jourbemanning.

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

GARANT Intäkt

Skyddar företagets intäkter om du blir sjuk. Om du eller en nyckelperson på företaget blir sjuk kan verksamheten lätt bli lidande. Med GARANT Intäkt betalas ett ersättningsbelopp ut direkt till företaget och du väljer själv vad ersättningen ska användas till.

Ersättning till företaget om någon nyckelperson blir sjuk 

Nu kan du känna dig extra trygg om du eller någon av dina nyckelpersoner skulle bli sjuka eller råka ut för en olycka. GARANT Intäkt är framtagen med dina behov som småföretagare i fokus och för att du på ett enkelt sätt ska kunna försäkra din verksamhet mot sjukdom.

  • Enkel skadehantering
  • Ersättningsbelopp betalas direkt till företaget
  • Du kan själv välja vad ersättningen ska användas till
  • Kan tecknas för ägare och andra nyckelpersoner

GARANT Intäkt erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar. För att få teckna försäkringen måste du vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Du behöver också vara mellan 18 och 63 år, men försäkringen fortsätter gälla tills du fyller 70 år och hela försäkringsperioden ut. Du måste också arbeta minst 22 timmar i veckan, vara fullt arbetsför och uppfylla hälsokraven.

Detaljerad information

Produktblad GARANT Intäkt

För- och efterköpsinformation

Villkor 2022

Vanliga frågor och svar

Ja. Intäktsförsäkring har inte några begränsningar kopplat till sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Försäkringen gäller vid sjukfrånvaro i mer än 30 dagar, och ger ersättning från dag ett. Ersättningen går direkt till företaget.

Du får en ekonomisk ersättning från första dagen när du har haft en sammanhängande sjukfrånvaro på minst 30 dagar. Ersättningen betalas ut till företaget och du kan själv välja vad den ska gå till.

Då har du troligtvis precis förnyat ditt medlemskap i Företagarna och gått in på ditt andra medlemsår. Då bjuder vi på försäkringen GARANT Intäkt i tre månader, och sedan får du erbjudande om att förlänga den. Vill du inte förlänga försäkringen kan du bara bortse från aviseringen som postats till dig.

Den är framtagen för att du som företagare på ett enkelt sätt ska kunna försäkra dina affärsrisker. Försäkringen ger extra trygghet om du eller någon annan nyckelperson i ditt företag skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall.
Ekonomisk ersättning till företaget vid sjukdom eller olycksfall. Pengarna går direkt till företaget och utbetalat belopp blir en intäkt i rörelsen. Premien är avdragsgill i din rörelse. Till skillnad mot vanlig sjukförsäkring är det ditt företag som får ersättningen och du kan själv välja vad ersättningen ska användas till. På så sätt kan försäkringen minska intäktsbortfallet under sjukfrånvaron.
Hela försäkringspaketet kostar från 313 kronor per månad. Priset beror på den försäkrades ålder.
Försäkringen kan tecknas för ägare och andra nyckelpersoner. Du måste du vara folkbokförd och bosatt i Sverige och vara mellan 18 och 63 år. Du behöver också arbeta minst 22 timmar i veckan och uppfylla hälsokraven.
Du kan ansöka direkt här på sidan, genom att klicka på Ansök och logga in med mobilt Bankid. Du kan också fylla i intresseanmälan, så kontaktar vi dig.
Ansök digitalt
Ansök digitalt

Intresserad?

Kontakta mig

Anmäl skada

Vill du göra en skadeanmälan, kontakta oss på tel. 08-406 17 77 eller personforsakring@foretagarna.se så hjälper vi dig direkt.