Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka sjukvård

0771-666 115

Ring sjukvårdsförmedlingen för rådgivning, tidsbokning hos vårdgivare, personligt samtalsstöd, chefsstöd eller rådgivning av hälsocoach.

Öppettider

Sjukvårdsrådgivning och samtalsstöd: 08:00-19:00 (19:00-08:00 jourbemanning)
Tidsbokning hos vårdgivare: vardagar 08:00-18:00

 

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

Kontakt

Företagarna samarbetar med Länsförsäkringar och Willis Towers Watson gällande försäkringserbjudandet. Har du några frågor kopplat till försäkringarna, se kontaktuppgifterna nedan. Vad behöver du hjälp med?

Boka sjukvård

Telefon: 0771-666 115

 

Frågor gällande din försäkring

Ring Företagarna Försäkringar, använd knappvalen för att komma till rätt avdelning

Telefon: 08-406 17 77

 

Gäller ditt ärende person- och olycksfallsförsäkring

E-post: personforsakring@foretagarna.se

 

Gäller ditt ärende företags- eller bilförsäkring

E-post: sakforsakring@foretagarna.se

 

Postadress

Personförsäkringar:

Företagarna Försäkringar C/O Länsförsäkringar Hälsa, 106 50 Stockholm

Företags- eller bilforsakring:

Företagarna Försäkringar, Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm

 

Företagarna medlemssupport

Telefon: 08-406 18 65

E-post: medlemssupport@foretagarna.se

Öppettider: vardagar kl. 08:30-16:30

Med anledning av coronaviruset

Coronaviruset omfattas av Smittskyddslagen och därmed gäller inte sjukvårdsförsäkringen, varken för privatpersoner eller företag. Vid andra sjukdomar och åkommor gäller sjukvårdsförsäkringen som tidigare. Liv-, Sjuk- och Intäktsförsäkring har inte några begränsningar kopplat till sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen.