För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gäller sedan den 1 januari 2009 för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster.

Det är obligatoriskt för alla landsting att ha valfrihetssystem, ofta kallat vårdval, i primärvården. I övrigt är det dock frivilligt för kommuner och landsting att utforma och införa system enligt LOV. LOV gäller sedan 2010 obligatoriskt även för Arbetsförmedlingens valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare och frivilligt för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Från den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:311) om valfrihet i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

I ett valfrihetssystem ska alla aktörer som ansöker och uppfyller kraven bli godkända i systemet. Patienterna/brukarna väljer sedan bland de aktörer som är anslutna till systemet. Lika ersättning ska utgå till alla utförare som utför samma tjänst. Ersättningen betalas ut till utförarna utifrån hur många som väljer just dem. För de brukare som inte gör ett aktivt val ska det finnas ett s.k. ickevalsalternativ.

De EU-rättsliga principerna som gäller vid offentlig upphandling gäller även vid LOV.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.