headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Kommuner landet över köper in varor och tjänster för miljarder varje år. Här stadshuset i Borgholm. Foto: Shutterstock

Sälja till kommun och region

Vill du sälja till kommunen eller till regionen? Då finns det en del du behöver känna till.

Att sälja en vara eller tjänst till offentlig sektor, exempelvis din kommun eller annan myndighet, skiljer sig från när du gör affärer med privatpersoner eller privata företag.

Offentlig sektor måste följa vissa regler om offentlig upphandling när de köper in, gör en upphandling. Grunden är bland annat att upphandlingarna ska vara objektiva och öppna. Alla leverantörer som vill sälja till myndigheten ska kunna delta i upphandlingen på samma villkor, och myndigheten ska välja den leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till bäst villkor.

Som företagare tjänar du på att ta reda på mer om hur processen går till för att kunna delta. Värdet av offentlig upphandling i Sverige uppskattas enligt senaste statistiken (2020)  till cirka 700 miljarder kronor per år.

Mer om offentlig upphandling:

Lyckas med offentlig upphandling

Offentlig upphandling - steg för steg

Lagar om offentlig upphandling

Missa inte heller Upphandlingsmyndighetens hemsida som samlar mycket fakta i ämnet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap