För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Så vinner du affärer i offentlig sektor

Ronny Ågren, produktmarknadschef Visma Commerce har ca 15 års erfarenhet av offentlig upphandling. Han har hjälpt många företag att komma igång och att utveckla sin försäljning mot offentlig sektor och skapa tillväxt i offentliga affärer.

Vilka är fördelarna med att göra affärer med offentlig sektor? 

Du kan vara säker på att få betalt. Det är säkra affärer. Kommuner, landsting och myndigheter går inte i konkurs. Det är också ofta längre kontraktstider än med privat sektor. Har du vunnit en affär så gäller kontraktet avtalstiden ut.

Årligen görs fler än 18 000 upphandlingar inom offentlig sektor till ett värde om ungefär 700 miljarder. 

Om man inte gjort affärer med offentlig sektor tidigare; hur kommer man lämpligtvis igång?

Ett första steg är att få koll på vilka affärsmöjligheter som finns inom din bransch. Det finns flera aktörer som tillhandahåller sådana tjänster till en låg avgift. Jag tycker också att man ska beställa hem ett vinnande anbud i sin bransch för att ta lärdom av sina konkurrenter. Många missar också vikten av att skapa sig en grundläggande förståelse för lagstiftningen kring offentliga upphandlingar. Jag tycker alltså att det är väl värt att lägga en halv eller hel dag på utbildning. 

Var/Hur hittar man affärsmöjligheterna?

Man kan titta på myndigheternas hemsidor. Mer effektivt är ju dock att prenumerera på upphandlingar i sin bransch och geografi. Så får man en notifiering när affärsmöjligheter för dig dyker upp. 

Läs även: Var hittar jag annonser? 

Inom vilka branscher finns affärsmöjligheter inom offentlig sektor?

Årligen görs fler än 18 000 upphandlingar inom offentlig sektor till ett värde om ungefär 700 miljarder. De största branscherna är bygg, företagstjänster (t.ex. Inom rådgivning, marknadsföring), medicinskt utrustning, läkemedel,  IT och så vidare. Tänk på allt en kommun, landsting och myndighet behöver köpa för att serva medborgarna. Allt detta upphandlas.  

Hälften av alla leverantörer till offentlig sektor är mikroföretag eller små företag

Hur är konkurrenssituationen om de offentliga affärerna?

Konkurrensen har aldrig varit så låg som den är nu. I genomsnitt så lämnas fyra anbud per upphandling. Men det skiljer sig mycket åt mellan bransch och region. I nästan hälften av alla upphandlingar finns endast en eller två anbudsgivare. Det förekommer också upphandlingar där anbudsgivare helt saknas.  Hälften av alla leverantörer till offentlig sektor är mikroföretag eller små företag

Fem konkreta tips för att komma igång och vinna affärer mot offentlig sektor

  • Skapa en insikt om vilka affärer som finns för dig. Här finns enkla verktyg till hjälp. 
  • Dra nytta av tidigare upphandlingar som myndigheter gjort och beställ vinnande anbud för att förstå hur en vinnare skriver.
  • Införskaffa baskunskaper i lagstiftningen (LOU, LUF)

    Läs om lagar om offentlig upphandling

  • Var noggrann när du besvarar anbudet. Svara på det som efterfrågas, varken mer eller mindre.
  • Våga ta tidig dialog med myndigheten 9-18 månader innan upphandling, och bidra med din expertis inom ditt område. Hjälp myndigheten att köpa rätt.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.