För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: promemorian Ändringar i begränsningsförordningen

Publicerad 26 feb 2021
Företagarna tillstyrker flera av förslagen i den rubricerade promemorian.
Foto: Alexanderstock23/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ändringar i begränsningsförordningen som pdf.

Promemorian föreslår att krav på smittskyddsåtgärder även ska gälla för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar utifrån samma förutsättningar som redan gäller för andra liknande verksamheter för fritidsverksamhet i form av gym-, sport- och badanläggningar.

Full kompensation

Företagarna anser att dessa åtgärder kan bidra till ett mer enhetligt och förutsägbart regelverk för berörda verksamheter. Det är dock enligt Företagarna helt avgörande att de berörda verksamheterna ges full statlig kompensation för förlorade intäkter. Befintliga stödåtgärder, i form av omställningsstöd och korttidspermittering, har för många företag varit otillräckliga och präglats av svårtolkade och administrativt betungande regler, vilket gjort att de inte har kunnat nyttjas i den grad regeringen avsett. Många företag väntar fortfarande på att få stöden utbetalda upp till ett halvår efter att ansökan skickats in.

Flexibelt maxantal

Promemorian föreslår även ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som är anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt. Företagarna anser att eventuella restriktioner för att minska smittspridningen i form av maximalt antal tillåtna deltagare i högre utsträckning behöver ta hänsyn till vilken typ av yta eller lokal det rör sig om och i hur hög utsträckning arrangörer kan upprätthålla tillräckligt långt avstånd mellan besökarna. Således tillstyrker Företagarna promemorians förslag om ett nytt bättre anpassat regelverk för antalet besökare.

Regelverk för marknader

Slutligen föreslår promemorian att bestämmelserna i begränsningsförordningen om deltagarbegränsning och ytterligare smittskyddsåtgärder för offentliga tillställningar inte ska tillämpas för marknader. I stället ska marknader omfattas av det regelverk som gäller för handelsplatser. I tidigare remissyttranden har Företagarna lyft att verksamheter i form av loppmarknader och mässor har drabbats oproportionerligt hårt av restriktioner – då de omfattats av ordningslagen och haft en begränsning på maximalt åtta deltagare – samtidigt som andra till synes liknande verksamheter ej har haft några begräsningar i besöksantal. Företagarna tillstyrker därför promemorians förslag.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.