För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Publicerad 4 jan 2021
Företagarna anser att den föreliggande promemorian inte kan läggas till grund för lagstiftning.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, som pdf. 

I promemorian föreslås en ny förordning med begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster med syfte att minska smittspridningsrisk. Begränsningar handlar om bland annat antalet tillåtna deltagare eller besökare. Vissa förändringar föreslås också i förordningen om tillfällig stängning av vissa handelsplatser. Gallerior och varuhus ska tillfälligt kunna hållas stängda för allmänheten, med vissa undantag.

Liksom i Företagarnas remissyttrande avseende förslaget till covid-19-lag, anser Företagarna att frågan om ekonomisk ersättning till den som genom de föreslagna reglerna tvingas stänga sin verksamhet måste klargöras innan förslaget kan omsättas i lagstiftning. Inga förslag finns i den föreliggande promemorian på detta område, och konsekvensanalysen är renons på bedömningar av de ekonomiska effekterna för drabbade företagare.

Ingenstans i promemorian berörs centrala frågor som hur en ägare till en galleria eller handelsplats som åläggs att hålla stängt ska hantera betalning till anställda och hyresvärd, vilken rätt ägaren har att tillfälligt säga upp avtal med till exempel renhållnings-, bevaknings- och underhållsentreprenörer med hänvisning till förordningen eller myndighetsföreskrifter, hur leverantörer till berörda butiker ska kompenseras, med mera.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående anser Företagarna att den föreliggande promemorian inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.