För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det helt avgörande att regeringen skyndsamt klargör hur företag vars verksamheter ytterligare begränsas av de skärpta reglerna ska kompenseras.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, som pdf.

Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget för sittande publik med maximalt 300 deltagare ska behållas. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och gälla till den 22 december 2020.  

Att förhindra större folksamlingar utan tillräckligt avstånd mellan enskilda individer är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd.  

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har lidit av en brist på träffsäkerhet. Företagarna har sedan förbudet infördes lyft fram flera exempel på verksamheter som lyder under ordningslagen och därmed omfattas av förbudet – samtidigt som andra tillsynes liknande verksamheter inte har omfattats.

Företagarna anser att eventuella restriktioner för att minska smittspridningen i högre utsträckning behöver ta hänsyn till vilken typ av yta eller lokal det rör sig om och i hur hög utsträckning arrangörer kan upprätthålla tillräckligt långt avstånd mellan besökarna. De restriktioner som regeringen infört under pandemin har lidit av en stor brist på just detta vilket bland många företagare har upplevts som ologiska och diskriminerande gränsdragningar. 

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det helt avgörande att regeringen skyndsamt klargör hur företag vars verksamheter ytterligare begränsas av de skärpta reglerna ska kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade så att medel snabbt kan betalas ut.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.