podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Promemorian Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Företagarna avstyrker promemorians förslag och förespråkar i stället att regeringen avvaktar med en eventuell förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Publicerad 5 feb 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (pdf).

I promemorian föreslås att giltighetstiden för lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs från 31 maj 2021 till 30 september 2021. Det innebär att det under ytterligare fyra månader kommer att finnas krav på att den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att vidta vissa åtgärder för att begränsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. Bakgrunden till förslaget är enligt promemorian den ökade smittspridningen.

I ett läge där smittspridningen av sjukdomen covid-19 ligger på en hög nivå är det enligt Företagarna rimligt med restriktioner och föreskrifter som tydliggör vilka åtgärder en näringsidkare behöver vidta för att minska smittspridningen, givet att näringsidkaren också kompenseras av staten för de minskade intäkter som följer av restriktionerna.

Däremot anser Företagarna inte att det med nuvarande nivå på – och utveckling av – smittspridningen är motiverat att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ytterligare fyra månader från 31 maj 2021 till 30 september 2021. Företagarna avstyrker därmed promemorians förslag och förespråkar i stället att regeringen avvaktar med en eventuell förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.