headphones newspaper video-player

18 nov 2011 | Riks | Remiss

Remiss - nya regler för unga i arbete

I sitt remissvar framhåller Företagarna att det är viktigt att ungdomar så tidigt som möjligt får kontakt med och erfarenhet av arbetslivet. Det finns också anledning att peka p...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap