podcast news play företagaren I media förmån faq

Förslag om nya regler vid visstidsanställningar och för utländska företag

Företagarna motsätter sig ett förslag som innebär att arbetsgivare i utlandet som utstationerar arbetstagare i Sverige ska anmäla det till Arbetsmiljöverket och även utse en kontaktperson här. Skälet till det är bland annat att det är diskriminerande mot verksamheter i andra medlemsstater i EU.

Vidare motsätter sig Företagarna ett förslag om att arbetstagare ska kunna gå till domstol och kräva att en tidsbegränsad anställning bli en fast anställning om det handlar om "missbruk" från arbetsgivarens sida. Företagarna. Istället för att fortsätta att lappa på LAS bör reglerna förändras enligt dansk förebild med större flexibilitet och samtidigt trygghet, genom att det ska bli lättare att få jobb.

Ladda hem remissyttrandet

Anmälning utstationering och missbruk av visstidsanställning

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.