För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag om nya regler vid visstidsanställningar och för utländska företag

Företagarna motsätter sig ett förslag som innebär att arbetsgivare i utlandet som utstationerar arbetstagare i Sverige ska anmäla det till Arbetsmiljöverket och även utse en kontaktperson här. Skälet till det är bland annat att det är diskriminerande mot verksamheter i andra medlemsstater i EU.

Vidare motsätter sig Företagarna ett förslag om att arbetstagare ska kunna gå till domstol och kräva att en tidsbegränsad anställning bli en fast anställning om det handlar om "missbruk" från arbetsgivarens sida. Företagarna. Istället för att fortsätta att lappa på LAS bör reglerna förändras enligt dansk förebild med större flexibilitet och samtidigt trygghet, genom att det ska bli lättare att få jobb.

Ladda hem remissyttrandet

Anmälning utstationering och missbruk av visstidsanställning

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.