headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Förslag om nya regler vid visstidsanställningar och för utländska företag

24 okt 2011
Företagarna motsätter sig ett förslag som innebär att arbetsgivare i utlandet som utstationerar arbetstagare i Sverige ska anmäla det till Arbetsmiljöverket och även utse en kontaktperson här. Skälet till det är bland annat att det är diskriminerande mot verksamheter i andra medlemsstater i EU.

Vidare motsätter sig Företagarna ett förslag om att arbetstagare ska kunna gå till domstol och kräva att en tidsbegränsad anställning bli en fast anställning om det handlar om "missbruk" från arbetsgivarens sida. Företagarna. Istället för att fortsätta att lappa på LAS bör reglerna förändras enligt dansk förebild med större flexibilitet och samtidigt trygghet, genom att det ska bli lättare att få jobb.

Ladda hem remissyttrandet

Anmälning utstationering och missbruk av visstidsanställning

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap