headphones newspaper video-player

29 mar 2011 | Riks | Remiss

Grönbok om offentlig upphandling

Företagarna har yttrat sig över EU-kommissionens grönbok om offentlig upphandling. Företagarna anser bl.a. att det för de små företagens del vore mycket negativt att ta bort vil...

19 jan 2011 | Riks | Remiss

Ny upphandlingsmyndighet

Företagarna ställer sig bakom förslaget att ansvaret för att det statliga upphandlingsstödet bör samordnas på en myndighet. Vad beträffar myndighetens uppgift framhåller Företag...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD