headphones newspaper video-player

19 jan 2011 | Riks | Remiss

Green Paper on Contract Law

Företagarna är i grunden positiva till åtgärder som syftar till att främja den inre marknaden. Vi ställer oss dock tveksamma till värdet av en harmonisering som omfattar såväl a...

12 jan 2011 | Riks | Remiss

Innovationsupphandling (SOU 2010:56)

Företagarna konstaterar att innovationsvänlig upphandling redan i dag kan ske inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning och anser att detta alltjämt bör vara den primära ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD