podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Månadsuppgifter - varken snabbt eller enkelt för småföretagen

Månadsutredningens förslag föreslår att alla arbetsgivare ska tvingas till både tätare och mer omfattande rapportering till Skatteverket. Företagarnas remissvar innehåller hård kritik.

Utöver de brister som anges i remissvaret efterlyser Företagarna även en analys av alternativa lösningar som skulle kunna underlätta för småföretagen. Sammanfattningsvis anser vi inte att det föreliggande förslaget bör läggas till grund för lagstiftning.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.