headphones newspaper video-player

Månadsuppgifter - varken snabbt eller enkelt för småföretagen

Månadsutredningens förslag föreslår att alla arbetsgivare ska tvingas till både tätare och mer omfattande rapportering till Skatteverket. Företagarnas remissvar innehåller hård kritik.

Utöver de brister som anges i remissvaret efterlyser Företagarna även en analys av alternativa lösningar som skulle kunna underlätta för småföretagen. Sammanfattningsvis anser vi inte att det föreliggande förslaget bör läggas till grund för lagstiftning.

Taggar
Riks Remiss