headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

24 okt 2011
Företagarna vill att det ska vara samma bedömning om vem som ska anses som uppdragstagare i alla regelsystem och förordar därför en total översyn av reglerna på området. Nu godtar Företagarna dock att en förenkling görs i a-kassereglerna om uppdragstagare.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap