För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder. Det visar Småföretagsbarometern 2016.
Småföretagsbarometern

Resultat 2016: Högkonjunktur för småföretagen som ser ljust på framtiden

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

- Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Positiv sysselsättningstrend

Sysselsättningen har ökat under fjolåret och trenden är fortsatt positiv. Så många som var fjärde företagare har ökat sysselsättningen medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen.

Det är positivt att många företagare anställer. Men det finns också en oro kring politiken bland många företag. Begränsade vinstuttag, förändringar i RUT och ROT är exempel på politiska frågor som kraftigt ändrar spelreglerna och skapar osäkerhet bland företagen, säger Fredrik Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna.

Kompetensbrist hinder

Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt både i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och trenden ser ut att fortsätta, om än i något lägre tillväxttakt. Nära fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Enligt Småföretagsbarometern beror det till största delen på kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

 Att hitta rätt kompetens är avgörande för ett litet företag om det ska utvecklas och växa. Det är viktigt att underlätta matchning av jobbsökande och företag. Utbildningssystemets utformning samt landsbygdsföretagens tillgänglighet till större arbetsmarknadsregioner är avgörande i dessa avseenden, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Tror på ökad omsättningstillväxt

Omsättningen fortsätter att växa. Totalt sett tror hälften av företagen i riket på en ökad omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna medan endast var tionde företag förväntar sig en minskning.

Både omsättning och småföretagens lönsamhet ökar. Det ger förutsättningar för att investera och växa, vilket är bra. Däremot jag kan konstatera från andra undersökningar vi gjort att många företagare inte skyddat sig för de gap som uppstår i trygghetssystemen när man gått från anställd till företagare och det är problematiskt, säger Fredrik Jutnäs.

Minska kostnaden för att anställa

Små företag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera verksamheten. Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst, samt konkreta hinder som kostnaden att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Den samlade kostnaden för att anställa måste minska och detta bör ske genom sänkta arbetsgivaravgifter. Genom att införa ett arbetsgivaravdrag kan arbetsgivar- avgiften sänkas generellt för mindre företag som vill anställa. Menar regeringen allvar med att ha en aktiv näringspolitik måste de ta det här på allvar, säger Günther Mårder.

Läs riksrapporten här

Småföretagsbarometern lansering

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Den publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Hur mår Sveriges småföretag? var temat för lanseringen den 12 september 2016.

Moderator: Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

09.00 - 09.05 Välkommen

Günther Mårder, vd Företagarna, Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund och Christer Trägårdh, chef Svensk bankverksamhet Swedbank.

09.05 - 09.25 Presentation av undersökningen

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna och Fredrik Jutnäs, företagsekonom Swedbank och Sparbankerna.

09.25 - 09.40 Kommentarer från forskningen

Professor Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum. Forskar kring samhällsekonomiska effekter av regleringar med fokus på entreprenörskap, innovationer, offentlig sektor och välstånd.

09.40 - 10.10 Kommentarer från näringslivet

Ruth Berglund, Östersund, grundare, ägare och vd för Strukturrutan. Driver två äldreboenden idag och skulle om det var lagstiftningsmässigt möjligt driva flera. Drivkraften är att driva äldreboenden som hon själv skulle trivas i. Företagsmässigt är Strukturrutan en framgångssaga. Utan några starka riskkapitalbolag i ryggen har sjuksköterskan RuthBerglund lyckats bra.

Cajsa Lundberg, Vrigstad, vd och delägare Lundbergs Pressgjuteri. Lundbergs är ett familjeägt ”grönt” gjuteri, totalleverantör av komplicerat gods i aluminium till svensk exportindustri, som värnar om hänsynen till både den inre arbetsmiljön och den yttre miljö som vi och våra barn ska kunna njuta av i framtiden.

Emanuel Dohi, Umeå, vd och grundare Dohi Sweden. Han flydde med familjen från Rumänien till Sverige som sexåring. I dag driver Emanuel Dohi ett digitalt mediehus, ett riskkapitalbolag och en innovationsbyrå som hjälper andra bolag med sin digitalisering och gör skillnad i en värld som ständigt rör sig mellan det fysiska och det digitala.

10.10 - 10.40 Kommentarer från politiken

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf

10.40 - 10.55 Panel med samtliga deltagare och frågor från publiken

10.55 - 11.00 Summering och avslut 

.

Fakta

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. Undersökningen omfattar ca 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen.

Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå.

Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen och publiceras i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Intervjuerna har gjort i samarbete med Novus.

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.