headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Eva Cooper, regionchef, Företagarna Värmland och Günther Mårder, vd Företagarna. Foto: Pressbild

Vad vore Värmland utan Billerud Korsnäs, Stora Enso eller Löfbergs Lila?

Den tragiska branden hos Polarbröd i Älvsbyn gör det smärtsamt tydligt hur något som drabbar ett företag i förlängningen kan drabba ett helt samhälle.

För ett välmående samhälle krävs det att företagare får rätt förutsättningar att skapa såväl jobben som resurserna till välfärden.

"Vad vore Värmland utan Billerud Korsnäs, Stora Enso eller Löfbergs Lila? På flera håll i landet, på små orter och i större städer, ser det ut som här i Värmland – ett eller några få företag bär hela samhällen på sina skuldror", skriver Günther Mårder, VD Företagarna och Eva Cooper, regionchef.

Läs hela artikeln i Värmlands Folkblad här

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap