För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Eftertraktat möte med kommunens upphandlingsavdelning

Publicerad 10 mar 2023
Vad som skulle vara ett halvtimmes långt föredrag blev ett diskussionsforum mellan företagare och näringsliv som varade under tre gånger så lång tid som planerat. Det finns ett stort behov av att föra upphandlingar närmre småföretagare, det visade sig när Företagarna Kristianstad hade årsmöte.
Jenny Anell hos Företagarna Kristianstad.

Företagarna Kristianstad engagerade sig i Region syds temavecka genom att bjuda in till ett möte med näringslivet. Ett större antal företagare hade tagit sig till Krinova för att diskutera upphandling. Några av deltagarna hade varit på Företagarna region syds Solodag tidigare samma vecka och kunde på så vis aktivt jämföra olika kommuners upphandlingspolicys.

Jenny Anell har arbetat med offentlig upphandling i fyra år och är nu tillförordnad upphandlingschef i Kristianstads kommun. Hon arbetar tillsammans med åtta upphandlare och en inköpssamordnare på varje förvaltning. Utöver det samarbetar de med andra kommuner i Skåne nordost för att underlätta för företagare som vill lämna anbud i exempelvis Hässleholm.

– Vi behöver skapa dialog, hitta former för att möta er företagare. Vi behöver träffa er för att bryta ner vilka utmaningar och möjligheter som finns, säger Anell.

Det upphandlas årligen varor och tjänster för omkring 800 miljarder kronor i Sverige, av dessa är 1,8 miljarder i Kristianstad. Kommunen har 2 800 olika leverantörer, hur stor andel av dessa som är småföretagare kan upphandlingschefen inte besvara – men hon medger att de utgör en minoritet.

Ett sätt att öppna upp för fler mindre företag att lämna anbud är genom att dela upp större upphandlingar. Det går även att lämna in gemensamma anbud, så kallade anbud i grupp.

– Det kan bli två helt separata upphandlingar. Eller så kan upphandlingen delas mellan olika parter, säger Anell.

Policyn i Kristianstad, likt i Malmö, är att det ska inkomma minst tre anbud på en upphandling om köpet överstiger 100 000 kronor. Ett upphandlat avtal sträcker sig i regel över fyra års tid.

Vilka kontroller görs efter en vunnen upphandling?

– Det utförs kontroller. Inte på alla avtal hela tiden utan det görs riktade kontroller. Upptäcker man fel kan det vara orsak till upphävning av avtalet, säger Anell.

Efter en och en halv timme fick Företagarna Kristianstads vice ordförande be upphandlingschefen runda av samt be deltagarna ställa sina sista frågor. Det konstaterades att en upphandlingsskola kan vara av intresse för flertalet av kommuninvånarna och med det kunde de sedvanliga årsmötesförhandlingarna ta vid.

Här kan du ta del av presentationen.

Fler nyheter från Företagarna