För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brott mot företagare och handläggningstider på tapeten under Malmös valdebatt

Publicerad 31 aug 2022
Magnus N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna region syd, modererade en av de sista valdebatterna som arrangeras av Företagarna inför valet. Under måndagskvällen befann sig representanter för Malmös sju största partier på Nöjesteatern när Företagarna Malmö hade rullat ut röda mattan.
Paneldeltagarna och politikerna på scen under valdebatten.

Frågorna inför valet är många, en del besvarades av politikerna som stod på scen. Fokus låg på företagsfrågor under kvällen.

– Malmö har mycket att lära för att bli en ledande företagsstad. Vi vill underlätta för stadens företagare att starta och driva eget, säger Anton Sauer (C) som tror att förutsättningarna kommer bli bättre.

Enligt siffror från Företagarfakta 2022 kom hela 25 procent av skatteintäkterna i Malmö kommun från småföretagen och deras anställda, det motsvarar 3,5 miljarder kronor. 

– Vi är Skånes näringslivsmotor, säger Roko Kursar (L).

– Malmöbornas vardag går ihop tack vare företagare. Utan företagare har vi ingen sjukvård, ingen skola och inga poliser, säger Helena Nanne (M).

Brott mot företagare

I Malmö – likt många andra städer – är brott mot företagare en vanlig företeelse. Detta är något som vi på Företagarna arbetar aktivt med. Givetvis är det en viktig fråga att lyfta under samtal med politiker.

– Det viktiga för att bygga en attraktiv stad för såväl människor som företag är tryggheten. Vi kommer fortsätta hålla i det fokuset, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) som får medhåll på scen.

– En grundförutsättning för att kunna arbeta och växa i en stad är tryggheten, säger Kursar.

Helena Nanne fortsätter diskussionen med att säga att “kriminella ska jagas – inga andra” Paneldeltagaren Rafi Farouq, verksamhetschef på Flamman, var inte sen att hålla med om att trygghetsfrågan är viktig. 

Det finns en bild av Malmö som är ganska tråkig på många håll utomlands. Man har en uppfattning om att det är farligt här.

– Det finns en bild av Malmö som är ganska tråkig på många håll utomlands. Man har en uppfattning om att det är farligt här. Det påverkar turismen i Malmö och i längden alla företagen, säger Farouq.

Handläggningstider

Under 2020 startades 3 110 företag i Malmö. En del i att utveckla näringslivet i staden är att titta på vissa regelförenklingar för att lätta på företagarnas börda.

– När man pratar med företagare vill de oftast bara att ”det ska fungera”, säger Sauer.

– Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, tillägger Kursar.

Handläggningstiderna för serveringstillstånd är kortare i Malmö än snittet i riket, medan de för bygglov är längre. 

– Vi har haft ett extremt tryck av handläggningsärenden, säger Stjernfeldt Jammeh.

– Staden behöver bli bättre på samordningsprocessen för att det inte ska gå ut över våra företagare. Handläggningstiderna ska inte dra ut så mycket på tiden att man funderar på vad det är som händer, säger Sauer.

Flera var överens om att ett digitalt system där tillstånd ska kunna sökas och följas digitalt kan vara en potentiell förbättring. På ett “mina-sidor” kan då alla handläggningar finnas samlade.

– Vi vill att du som företagare i Malmö ska få ett serviceinriktat bemötande när myndigheterna fattar beslut, säger Kursar.

Fler nyheter från Företagarna