podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så här kan drivmedelspriserna sänkas

Det är bråttom att lätta på det blytunga ok många företag tyngs av på grund av drivmedelspriserna.
Publicerad 8 mar 2022
Foto: Shutterstock.com

De redan rekordhöga priserna på bensin och diesel har spätts på rejält av Rysslands krigföring i Ukraina. Ingen kan i det här läget utesluta ännu högre priser. Det är inte heller meningsfullt att sia om hur höga priserna kan bli.

Från politiskt håll förs det därför fram en rad olika förslag och trevare nu om hur konsumenter och företag ska kunna kompenseras för de skyhöga drivmedelspriserna, från skattesänkningar och minskad reduktionsplikt till ändrade resebidrag och glesbygdsstöd. Till saken hör att partierna är i färd med att arbeta fram sina förslag till vårbudget.  

LÄS ÄVEN: Günther Mårder − Plånboken kvider när man tankar.

Företag drabbas hårt

Regeringen håller öppet för ett eventuellt krispaket enligt finansminister Mikael Damberg (S). Längst i skrivande stund går Moderaterna som på tisdagen föreslog sänkt dieselpriset vid pump med 5 kronor litern och sänkt bensinpriset med 4 kronor. Partiet vill åstadkomma det genom att sänka energiskatten och begära undantag från EU:s regler för att helt kunna slopa skatten i tre månader. 

Företagarna ser att drivmedelspriserna och energipriserna slår hårt mot många företag. För att komma till rätta med problemet krävs det både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhetsfrågor särskilt kopplat till klimat- och miljöpolitik samt transport och infrastruktur. philip rund.png

− När riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i november ingick ett tillkännagivande om att sänka skatten på bensin och diesel vid pump med 50 öre från och med den 1 maj i år, men bara under tisdagen höjdes bensinpriset med 95 öre litern och dieseln med 1,50 kronor, säger han. 

LÄS ÄVEN: Philip Thunborg − Skyll inte på Putinpriser.

Åtgärder här och nu

På kort sikt är det enligt Företagarna viktigt att sänka energiskatten på drivmedel för att möta de kostnadsökningar som framför allt den ökade inblandningen av biodrivmedel (reduktionsplikten) innebär, men även för att kompensera för prisökningarna på grund av Rysslands krigföring i Ukraina.  

− Steg ett är att sänka energiskatten på bensin och diesel. Både för att kompensera prisökningarna till följd av reduktionsplikten och effekterna av Rysslands krig. Skatterna utgör i dag mer än hälften av bensin- och dieselpriserna. Därför skulle sänkt lätta på den stora kostnadsbörda som nu drabbar många företag säger Philip Thunborg. 

Beskattningen brukar också öka per automatik genom en årlig uppräkning som följer den ekonomiska utvecklingen. Just nu är denna uppräkning pausad, men Företagarna anser att den bör slopas permanent. 

− Steg två är att avskaffa BNP-indexeringen av bensin- och dieselpriserna Ändringar av skatt på drivmedel bör rimligtvis fattas i riksdagen, inte genom automatiska höjningar fortsätter Philip Thunborg.   

Underlätta omställningen 

På längre sikt gäller det att underlätta omställningen av fordonsflottan till att bli mer klimatvänlig genom att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet och säkra planerbar och fossilfri elförsörjning.  

− Självklart ska vi ställa om fordonsflottan till att bli mer klimatvänlig, men det går inte att främja omställningen genom att slå ut företag och lamslå transporter. Det är bättre att fokusera på ett bränslebyte som i kombination med skattesänkningar kompenserar för de kraftigt ökade priserna vid pump, säger Philip Thunborg. 

Fler nyheter från Företagarna