podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skyll inte på Putinpriser

Publicerad 10 mar 2022
Philip Thunborg, Företagarnas expert på transportfrågor, listar fyra åtgärder som kan sänka de skyhöga drivmedelspriserna.

På torsdagen föll priset på bensin och diesel i vad som är den största prisändringen någonsin av folk i branschen, men det är en klen tröst. Det är fortfarande skyhöga priser vid pumparna. På grund av Rysslands krig i Ukraina går det inte heller att utesluta nya prisökningar.

Nu är läget akut bland landets företag som under lång tid pressats av både höga elräkningar och höga drivmedelspriser. Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag larmar om en konkursvåg bland landets åkeriföretag som i vissa fall har bränslefakturor som är flera hundratusen kronor högre än normalt. Jag kan personligen vittna om samtal med ett stort antal förtvivlade företagare som funderar på att lägga ned sina verksamheter.

Stoppa företag från att gå i konkurs

Det krisläge som företagen nu är i tycks dock lämna regeringen i det närmaste oberörd. Man mest rycker på axlarna och skyller på ”Putinpriser”. Det duger inte. Nu krävs det kraftfulla åtgärder – här och nu – för att stoppa företag från att gå omkull.

Småföretagen har stått för fyra av fem nya jobb sedan mer än trettio år tillbaka. En konkursvåg bland företagen drabbar givetvis inte enbart den enskilde företagaren utan även en enorm mängd anställda.

Det positiva i allt detta är att det faktiskt går att göra något åt priserna, även om vissa vill hävda att vi är helt utelämnade till Putins agerande. Omkring hälften av priset på bensin och diesel utgörs av skatter. Dessutom har reduktionsplikten en kraftig inverkan på drivmedelskostnaderna. Utöver reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna sker en årlig uppräkning av skattesatserna, så kallad BNP-indexering.

Fyra förslag för lägre drivmedelspriser

För att sänka företagens kostnader föreslår vi följande:

  • Slopa BNP-indexeringen som för tillfället är pausad. Höjning av skatt på drivmedel bör rimligtvis fattas i riksdagen, inte genom automatiska uppräkningar. 
  • Energiskatten på bensin och diesel är, i den del den överskrider nivån som krävs för att täcka kostnaden för de utsläpp som drivmedlen orsakar, främst ett sätt för staten att dra in skattepengar. Energiskatten bör därför sänkas för att inte äventyra svenska företags konkurrenskraft.
  • Momsen på energiskatt bör tas bort. Man ska inte behöva betala skatt på skatten.
  • Skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel inom ramen för reduktionsplikten bör slopas. Dessa drivmedel är skattebefriade i sina rena form och bör vara så även när de ersätter fossila drivmedel i reduktionsplikten, för att minska kostnaderna. 

Låt bli riktade bidrag

De senaste dagarna har det diskuterats eventuella krisstöd till företagen, tillfälliga skattelättnader för att sänka drivmedelspriserna och förändringar i reduktionsplikten. Vi vill dock poängtera att det krävs långsiktiga åtgärder för att sänka företagens kostnader. Riktade bidrag, som exempelvis kommande ersättning till hushållen för att betala sina elräkningar, är inte godtagbart i detta läge. Nu måste regeringen agera långsiktigt och kraftfullt för att undvika en konkursvåg.

Självklart ska vi ställa om fordonsflottan till att bli mer klimatvänlig, men vi tror inte att en möjlig väg framåt är att straffbeskatta de som är beroende av bilen. Då är det bättre att fokusera på ett bränslebyte med skattesänkningar som kompenserar för ökade produktionskostnader i en takt som inte slår ut företagen. Företagarna vill se en helhet där ökade kostnader i form av flera olika styrmedel inte hindrar omställningen. De höga priserna på drivmedel måste motarbetas.

Fler nyheter från Företagarna