För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Här signerar Ulf Kristersson Företagarnas företagskontrakt

Publicerad 27 mar 2023
Sveriges statsminister signerade Företagarnas kontrakt för företagande under Moderaternas rikskonferens i helgen.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson signerade under lördagen Företagarnas kontrakt för företagande.

Företagarna besökte Karlstad i helgen för att bevaka Moderaternas första stora rikskonferens sedan valvinsten. På plats var kollegorna Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef, Johan Grip, chefsekonom samt experterna Erik Östman och Jennie Albinsson som deltog i diskussioner om det svenska företagsklimatet och vilka förbättringar som behöver göras för att främja företagandet i Sverige.

Under det två dagar långa konventet var det flera politiker från Moderaterna som skrev under Företagarnas "Kontrakt för företagande". Kontraktet, som innehåller ett antal åtaganden och en checklista, var minst sagt populärt och det visade på makthavarnas engagemang  och vilja att skapa bättre förutsättningar för företagare i Sverige. 

- Vi har hört fina ord i valrörelse och regeringsförklaring, men när kommer politiken som gör skillnad på riktigt för Sveriges företag? Vi är på plats för att påminna politikerna om det ansvar deras roll bär med sig för ett gott företagsklimat., säger Pernilla.

Ulf Kristersson: "Värdesätter Företagarnas kunskap"

En av många som skrev under var Sveriges statsminister Ulf Kristersson som lyfte betydelsen av kontraktet och belyste att det visar på partiets starka engagemang när det kommer till att stödja företagande och entreprenörskap i Sverige. Partiledaren kommenterade att Företagarnas synpunkter och erfarenheter är viktiga för att forma en effektiv politik i Sverige:

- Moderaterna har länge fört en politik vars mål är att skapa en positiv företagskultur i landet, säger Ulf Kristersson när han, utan att blinka, signerar kontraktet för företagande. 


Det blev många värdefulla diskussioner under tvådagars konventet. 

Företagarpolitik högt på agendan

Bland de åtaganden som ingår i kontraktet finns förslag om att sänka skatter och avgifter för företag, att förenkla regelverk och byråkrati, samt att aktivt söka kontakt med företag och organisationer för att skapa en god kännedom om de aktuella behoven. Ett av budskapen som organisationen spred under konventet var minskad regelbörda, som dessutom lyftes fram som den viktigaste frågan för politikerna på plats.  Enligt Företagarnas expert på regelförenkling, Erik Östman, lägger företagare i snitt  tio timmar i veckan på administration och byråkrati. 

- Det är tid som skulle kunnat läggas på att få fler kunder eller utveckla företaget, säger han och tillägger:

- Därför måste regelbördan bli så låg som möjligt så att företagare kan göra det de är bäst på istället för att behöva brottas med onödig byråkrati.


Företagarnas samhällspolitiska chef, Pernilla Norlin, intervjuar finansminister Elisabeth Svantesso (M).

Företagarna vill se löften som omsätts i konkret handling

Ulf Kristersson var bara en i raden av alla de Moderater som skrev under Företagarnas företagskontrakt. Nu krävs det att engagemang och löften omsätts i konkret handling som gör skillnad på riktigt i företagarnas vardag menar chefsekonom Johan Grip.

- Efter Sverigemötet kan vi konstatera att det finns ett stort engagemang bland moderater för att förbättra företagsklimatet i Sverige (och inom EU). Vi på Företagarna kommer att jobba stenhårt för att ständigt påminna regeringen, och lokalpolitiker runt om i landet, om vilka det är som möjliggör vår gemensamma välfärd, säger han avslutningsvis. 

Checklista för ett bättre företagsklimat

  • Ställ krav på kommunledning och förvaltningar att leverera bra service och bemötande i alla kontakter företagare har med kommunen.
  • Genomför digitalisering och automatisering av ärendehanteringar för att korta handläggningstiderna.
  • Håll regelbundna träffar med den lokala Företagarna-föreningen för att fånga upp aktuella frågor.
  • Ge utrymme för små- och medelstora företag att delta i kommunens upphandlingar.
  • Undvik att kommunala verksamheter konkurrerar med det privata näringslivet.
  • Följ regelbundet upp hur det lokala näringslivet uppfattar företagsklimatets utveckling i kommunen.

Kontrakt för företagande

I Företagarnas kontrakt för företagande förbinder sig beslutsfattare till följande punkter:

1§ Att i ord och handling värna ett gott svenskt företagsklimat.

2§ Att arbeta för en låg skatt på företagande, som gynnar entreprenörskap och viljan att starta företag.

3§ Att arbeta för en minskad regelbörda, med färre och bättre regelverk så att det blir enkelt att driva företag.

4§ Att göra det lättare för företag att anställa, genom att arbeta för lägre kostnader och en bättre kompetensförsörjning.

5§ Att vara lyhörd för företagens villkor och aktivt söka kontakt med företag och organisationer, så att jag alltid har kännedom om företagens aktuella behov.

6§ Att arbeta för att offentliga institutioner, som jag ansvarar för, alltid har ett gott bemötande och god service i kontakter med företagare.

Fler nyheter från Företagarna