För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna granskar partiernas vallöften

I vilken utsträckning går partierna till val på att ge bättre förutsättningar för att uppfinna, upptäcka, starta företag och bedriva handel med varandra? Kort sagt, hur avspeglas företagsklimatet i partiernas vallöften? Det tar vi reda på i denna granskning.

Veckorna före valet dyker valstugorna och valaffischerna upp över hela landet. Radio, tv, tidningar och sociala medier pulserar av politik. Samtal om politik förs plötsligt lika ofta runt köksborden som sammanträdesborden. Partierna mobiliserar sina medlemmar och tömmer kassorna för att övertyga väljarna om varför just deras problembeskrivningar och lösningar är de rätta.

Vad står det i valplattformarna?

Inte sällan ägnar partierna även tid åt att utifrån sina egna utgångspunkter förklara varför andra partiers förslag är dåliga eller brister i trovärdighet. Det hör till spelets regler. Granskningar och utfrågningar i media fyller därför en viktig uppgift i att söka informera väljarna på ett mer opartiskt sätt. Men alldeles för ofta ges företagarperspektivet begränsat utrymme; många frågor ska samsas om tiden. Det är olyckligt eftersom det trots allt är företagande som skapar det välstånd våra folkvalda och kandidater intecknar i löften. Utan företagens varor och tjänster som genererar jobb och tillväxt finns det inga inkomster och vinster att beskatta för att sedan satsa på vård, skola, omsorg, trygghet och andra politikområden.

För att ge frågor om företagsklimatet den plats de förtjänar har Företagarnas experter på avdelningen för analys och opinion gått igenom de åtta riksdagspartiernas valplattformar eller valmanifest – kärt barn har många namn – och gjort en samlad bedömning av dem.

Checklista om företagarfrågor 

Vi har även gjort en checklista där partiernas inställning i tio viktiga företagarfrågor bockas av. Får de grönt eller rött? Klicka vidare och titta själv!

Valplattformarna skiljer sig åt i omfattning, konkretion och löften. Vissa är mycket omfattande, andra mer sparsmakade. Därför är upplägget sådant att varje parti får en helhetsbedömning, jämte att tre bra och tre mindre bra förslag lyfts fram.

Företagarna en partipolitiskt oberoende organisation och ställer sig inte bakom något enskilt partis politik. Det är vårt eget valmanifest som ligger till grund för hur vi har bedömt partierna.

 

Gå till nästa kapitel: Centerpartiet