För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

15 politiska segrar som har förbättrat ditt företagarliv

Företagarnas arbete med att skapa ett bättre företagsklimat har resulterat i flera viktiga segrar under senare år. Inte minst under pandemin kunde organisationen – med 60 000 företagare i ryggen – bidra till att förbättra krispaketen för de mindre företagen. Nu väntar en valkampanj på temat jobbskaparna – det är i de små företagen som jobbskaparna finns.
Publicerad 23 maj 2022

#1 2017: Stoppade försämringar av 3:12-reglerna

Företagarna var med och stoppade ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skattebördan och gjort det ännu dyrare och krångligare för företag. 

#2 2018: Förslaget om exitskatt stoppades

Efter kraftiga protester från bland annat Företagarna valde regeringen att stoppa planerna på en så kallad exitskatt. Skatten hade riskerat att skapa inlåsningseffekter som hade försvårat entreprenörskap.

 #3 2018: Utökat växa-stöd

Att alla enmansföretagare ska omfattas av växa-stödet (ett initiativ som ger soloföretagare sänkt arbetsgivaravgift när man anställer sin första medarbetare) är en av Företagarnas hjärtefrågor. När växa-stödet infördes 2017 kunde endast enskilda näringsidkare ta del av den sänkta arbetsgivaravgiften – men efter påtryckningar från Företagarna omfattas sedan 2018 även soloföretagare med aktiebolag och handelsbolag av skattesänkningen. 

#4 2018: Skyddad sjukpenning för alla företagare

En viktig framgång var att regeringen beslutade att företagare som startar aktiebolag ska få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad på samma sätt som företagare som startar enskild firma. Dessutom förlängdes skyddet till tre år.

#5 2019: Utökat rutavdrag

Företagarna hade länge drivit frågan om utökade rutavdrag. Regeringen lyssnade – och sedan 1 juli 2019 kan alla över 18 år göra rutavdrag för upp till 50 000 kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare.

#6 2019: Enklare generationsskifte i ägarledda företag

Från den 1 juli 2019 gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. Tidigare kunde skatten bli högre när en andelsägare överlät sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. 

#7 2020: Lättnader i a-kassereglerna

Efter påtryckningar från Företagarna införde regeringen en tillfällig regel som gjorde det möjligt för företagare att nyttja a-kassa samtidigt som man förbereder sitt vilande företag för nystart efter krisen.

#8 2020: Stöd för förlorad omsättning under pandemin

Regeringen presenterade ett omställningsstöd som ersatte omsättningstapp under pandemin. Företagarna var pådrivande till stödet, även om det i praktiken inte blev så tillämpligt och generöst som organisationen hoppats.

#9 2020: Pandemistöd även till enskilda näringsidkare

Äntligen! Det utropade många enskilda företagare när regeringen presenterade ett pandemistöd på 5 miljarder kronor i början av hösten 2020. Rättvisa stöd oberoende av företagsform var en fråga som Företagarna drev intensivt under pandemin.

#10 2021: Förbättrade sjuklöneregler

En egenföretagare kan själv välja karens i olika steg – mellan 1 och 90 dagar. Sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna blir lägre ju längre karenstid man väljer. Men en tidigare regel i sjukförsäkringen innebar att företagare inte kunde ändra sin karenstid när de fyllt 55 år. En tokig regel tyckte Företagarna, som drivit på en regelförändring. Arbetet gav resultat och regeln skrotades.

#11 2021: Växa-stödet permanentas

Företagarnas arbete med att ge små företag möjlighet att växa genom en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften, det så kallade växa-stödet, gav åter resultat. Regeringen beslutade att nedsättningen av arbetsgivaravgiften (10,21 i stället för 31,42 procent) ska utökas från en till två anställda under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022. Samtidigt meddelade regeringen att det ska komma ett förslag om att växa-stödet för den första anställda ska permanentas.

#12 2021: Stopp för förslagen om modeskatt och plastskatt

I ett remissyttrande skriver Företagarna att de föreslagna skatterna på mode och plast är både ineffektiva och brister i miljönytta. Regeringen lyssnade på kritiken och drog tillbaka skattehöjningarna.

#13 2022: Höjd gräns för momsplikt

Företagarna har länge kämpat för en höjd gräns för momsplikt. Ett arbete som resulterat i att omsättningsgränsen för momsplikt höjs till 80 000 kronor från den 1 juli 2022.

#14 2022: Kvalificerade personaloptioner till fler

Sedan de kvalificerade personaloptionerna infördes 2018 har Företagarna efterlyst att de ska göras rättssäkra och utökas till fler. Regeringen har hörsammat detta och nu kan fler företag, och även styrelseledamöter liksom anställda i dotterbolag, använda dessa optioner.

#15 2022: Pandemirelaterade restriktioner avskaffas

Företagarna drev tillsammans med många andra frågan om att avskaffa covidrestriktionerna.

 

Företagarna i valet 2022 

Här hittar du valplattformen med 106 förslag för ett bättre företagsklimat från Företagarna. 

Vem ska du rösta på i riksdagsvalet 2022? Vilket parti tycker som du? Gör Valkompassen här. 

Fler nyheter från Företagarna