podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Catharina är expert på migration, integration och arbetsmarknadsfrågor på Företagarna.
Catharina Bildt Grape
Catharina Bildt Grape är expert i frågor kopplad till migration, integration och arbetsmarknadsfrågor.
Telefonnummer: 070-2587343

Catharina Bildt Grape, expert migration, integration och arbetsmarknadsfrågor

Catharina Bildt Grape är expert i frågor kopplad till migration, integration och arbetsmarknadsfrågor. Hon arbetar även med frågor om arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning. 

Aktuella frågor på mitt område

Arbetar med fokus på företagens behov av kompetens, oavsett om arbetskraften kommer från Sverige eller om det är arbetskraftsinvandring. Med rätt kompetens stärks företagens konkurrenskraft, om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste bli lättare för företag att hitta rätt kompetens.

Bakgrund 

Catharina har en jur. kand-examen från Uppsala universitet. Hon har arbetat som politiskt sakkunnig för integrationsfrågorna i riksdagen (2004-06) och i Regeringskansliet hos statsråden Sabuni (2006-10) och Ullenhag (2010-14). Sedan 2015 är Catharina egen företagare och arbetar som konsult med en mångfald av uppdrag som t. ex. projektledning, genomföra kartläggningar, skriva rapporter, moderera seminarier och leda workshop. 

Två frågor till Catharina

Vilken fråga är absolut viktigast för våra medlemmar just nu?

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling - hur hittar företagen rätt kompetens och hur kompetensutvecklar de befintlig personal för att behålla kompetens och attraktivitet. Det är en av de frågor jag arbetar mest med på Företagarna just nu och märker ett stort gensvar från företagen i dessa frågor. Jag har under våren arbetat med en undersökning där vi intervjuat och samtalat med våra branschorganisationer för att få deras syn på behoven av arbetskraft och hur de arbeta med kompetensutveckling. Det kommer att resultera i en rapport under kommande månad.

 

Vad driver dig i ditt påverkansarbete?

Att underlätta och förbättra möjligheterna för företagen att hitta rätt kompetens, antingen om det är i Sverige eller arbetskraftsinvandring från något annat land. Företagen måste själva få definiera sitt behov av kompetens och de behöver professionell hjälp för att hitta den kompetensen. Tyvärr fungerar samarbetet med Arbetsförmedlingen alldeles för dåligt och många företag väljer att inte vända sig till Arbetsförmedlingen när de behöver rekrytera. Företagen behöver bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens! Det är så de kan skapa fler jobb och tillväxt som alla vinner på!

Mer från Catharina Bildt Grape

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.