podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!
Magnus Johansson
Expert offentlig upphandling och konkurrens
Telefonnummer: 070-788 74 69

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens

Magnus Johansson ansvarar för områdena offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna.
Magnus Johansson. Foto: Oskar Omne

Aktuella frågor på mitt område

Att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling, att verka för en sund konkurrens på lika villkor, att verka för minskad regelbörda inom upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.

Bakgrund

Utbildad jurist och kommer närmast från rollen som biträdande enhetschef inom upphandlingstillsyn på Konkurrensverket. Dessförinnan arbetade jag på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tre frågor till Magnus

Vilken fråga är absolut viktigast för våra medlemmar just nu?

För många branscher gäller nu att vara med och återstarta Sverige så att vi så snabbt kan ta oss ur pandemin och återgå till det ”nya normala”. Om jag tittar snävare in på just mitt expertområde så handlar det om att öka antalet småföretag i den offentliga upphandlingen. Att göra affärer med det offentliga kan vara särskilt bra när världen runtomkring är skakig, eftersom det offentligas behov av varor och tjänster inte är lika utsatt av marknadens nycker.

 

Vad driver dig i ditt påverkansarbete?

Jag drivs av att kunna underlätta och påverka att det råder schysst konkurrens på marknaden. Eftersom småföretag är motorn i vår välfärd är det viktigt att de får samma förutsättningar och tillgång till marknader som större bolag. Inte minst i offentlig upphandling. Jag besöker många offentliga beställare, främst kommuner, där vi tillsammans med våra medlemmar skapar en plattform för dialog om hur vi kan bidra till bättre offentliga affärer.

 

Företagare du inspireras av och varför?

Utan att nämna någon särskild så inspireras jag av self made hårt arbetande företagare som tror på sin affärsidé och driver sitt arbete framåt genom hårt arbete och passion. Att följa sin dröm och se den uppfyllas!

Mer från Magnus Johansson

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.