GARANT Senior

Fortsätt att ta hand om dig.

Att en stor del av medlemmarna i Företagarna har tecknat GARANT försäkringar ser vi som ett förtroende. Därför vill vi gärna fortsätta vår relation och erbjuda en bra försäkring till dig när du fyllt 65 år.

När din GARANT GrundPlus upphör vid 65 års ålder kommer du, oavsett ditt hälsotillstånd, att erbjudas GARANT Senior. Det är ett viktigt försäkringsskydd som du och din make/maka/sambo kan behålla livet ut. Enda kravet är att du har omfattats av GARANT GrundPlus under minst sex månader.

GARANT GrundPlus och GARANT Senior erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar. 

Produktblad för 2019

Försäkringspaketet består av tre delar:

  • Livförsäkring som ger ersättning till dina efterlevande vid dödsfall.
  • Olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med ett olycksfall och ersättning om skadan leder till invaliditet. Den ersätter även resekostnader, tandskador och förstörda kläder.
  • Sjukvårdsförsäkring som ger dig möjlighet att få snabb tillgång till specialistvård när det passar dig. Den ersätter kostnader för bland annat privat vård, operationer, sjukhuskostnader och offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.

I sjukvårdsförsäkringen ingår dessutom förebyggande hälsotjänster med bland annat hälsoprofil, hälsoprogram och personligt samtalsstöd. Så att du kan ta tag i din hälsa innan du blir sjuk.
Läs mer om de förebyggande hälsotjänsterna som ingår.

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost