GARANT Intäkt

Skyddar ditt företags intäkter om du blir sjuk.

GARANT Intäkt ger trygghet för ditt företag om du eller någon av dina nyckelpersoner skulle bli sjuka eller råka ut för en olycka. Försäkringen är framtagen med ditt behov som småföretagare i fokus och för att du på ett enkelt sätt ska kunna försäkra din verksamhet mot sjukdom.

GARANT Intäkt erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar. Försäkringen innehåller en enkel skadehantering, det krävs inga ekonomiska analyser eller beräkningar av täckningsbidrag utan valt ersättningsbelopp betalas direkt till företaget.

Till skillnad från vanlig sjukavbrottsförsäkring är det ditt företag som får ersättningen och du kan själv välja vad ersättningen ska användas till. Det ger möjlighet att till exempel använda försäkringen för att fylla upp eventuellt intäktsbortfall under sjukfrånvaron. Försäkringen kan tecknas för ägare och andra nyckelpersoner. Ni väljer själva vilka som är nyckelpersoner.

Läs mer i produktbladet för 2019

Viktigt att tänka på

För att få teckna GARANT Intäkt måste du vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Du behöver också vara mellan 18 och 63 år, men försäkringen fortsätter gälla tills du fyller 70 år och hela försäkringsperioden ut.

Du måste också:

  • Arbeta minst 22 timmar i veckan
  • Vara fullt arbetsför
  • Uppfylla hälsokraven

Tänk på att företaget måste vara medlem i Företagarna. 

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost