GARANT GrundPlus

Sveriges populäraste försäkringspaket för företagare. Ditt grundskydd i vardagen.

Många företagare saknar ett heltäckande försäkringsskydd. GARANT GrundPlus är ett försäkringspaket speciellt anpassat för företagare som erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar.

Som ny medlem i Företagarna får du prova fritt i tre månader, förutsatt att du är fullt arbetsför och uppfyller teckningskraven. Erbjudandet gäller inte dig som varit medlem någon gång under senaste två åren.

Detta ingår

I försäkringspaketet ingår tre delar

  • Livförsäkring med dödsfallskapital,
  • En mycket generös sjukvårdsförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring med höga ersättningsbelopp.

Långa köer inom vården gör att din privata ekonomi och företagets verksamhet kan påverkas dramatiskt om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I GARANT GrundPlus ingår en sjukvårdsförsäkring som hjälper dig att snabbt få vård. Den ger dig tillgång till ett stort nätverk av privat specialistvård. Du kan också välja e-vård, psykologibehandling och sjukgymnastik på distans, som alltid gäller utan att du behöver betala självrisk.

Tänk på att kontrollera om du redan har en sjukvårdsförsäkring någon annanstans, ersättning kan inte lämnas från två försäkringar.

I sjukvårdsförsäkringen ingår även förebyggande hälsotjänster med bland annat personligt samtalsstöd och chefstöd, hälsoprofil och flera webbaserade hälsoprogram, så att du kan behålla god hälsa och förebygga ohälsa. Läs mer om de förebyggande hälsotjänsterna som ingår.

Om du skulle råka ut för en olycka ger olycksfallsförsäkringen dig ersättning för bland annat behandlings- och läketid, invaliditet och tandkostnader. Den ersätter dessutom merkostnader som ett olycksfall för med sig. Det gäller både i arbetet och på fritiden.

Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet till dina närstående om du skulle avlida. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situation som uppstår.

 

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost
Frågor & Svar

Jag har inte beställt GARANT GrundPlus, varför har jag fått den?

- Vid nyteckning av medlemskap i Företagarna så får kontaktpersonen, utan att ansöka om försäkringen, prova den gratis de första tre månaderna. Därefter får man en förfrågan om man vill fortsätta med försäkringen efter ”prövotiden”. Inget tvång, utan helt valfritt!

Erbjudandet om GrundPlus premiefritt under tre månader gäller inte dig som nyligen (under de senaste två åren) varit medlem. 

Hur lång är uppsägningstiden och hur gör jag om jag vill avsluta min försäkring?

- Försäkringen löper på så länge den är betald. Vid varje förfallodag finns möjlighet att avsluta försäkringen.

Jag vill säga upp min försäkring, hur gör jag?

-Meddelar oss skriftligt till Företagarnas Försäkring, på personforsakring@foretagarna.se eller Företagarna Försäkringar C/O Länsförsäkringar Hälsa, 106 50 Stockholm

Hur mycket är avdragsgillt på försäkringen?
- Sedan den 1 juli 2018 beskattas vissa delar av arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar. Enligt den tidigare schablonen skulle 70 procent av vår sjukvårdsförsäkring förmånsbeskattas. Nu har vi tillsammans med resten av branschen tagit fram en ny schablon som godkänts av Skatteverket, och förmånsvärdet ska endast beräknas på 60 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen.

Jag är anställd på ett företag, kan jag beställa GARANT GrundPlus?
- Nej, som anställd kan du inte ha den. Då är det GARANT Anställd som erbjuds.

Hur gör jag om jag behöver hjälp att fylla i skadeanmälningsblanketten?
- Kontakta skadeavdelningen på telefon 08-406 17 77, så hjälper de dig.

Jag förstår inte hur jag ska gå till väga för att teckna försäkringen?

- Ibland kan det vara svårt att hålla isär de begrepp som nämns i samband med att man fyller i en ansökan, och då är det bättre att se till så att det blir rätt gjort. Kontakta därför vår försäkringsservice på telefon 08 – 406 17 77, eller e-post personforsakring@foretagarna.se, så hjälper vi dig.

Jag har drabbats av en skada, men förstår inte hur jag ska gå till väga för att anmäla den?

- Ibland kan det vara svårt att förstå hur en skada ska anmälas, och då är det bättre att se till så att det blir rätt gjort. Kontakta därför vår försäkringsservice på telefon 08 – 406 17 77, eller e-post personforsakring@foretagarna.se, så hjälper vi dig.