GARANT Anställd

Försäkra dig om friskare och tryggare medarbetare.

Företagarna är Sveriges största intresseorganisation för egna företagare och kan i samarbete med Länsförsäkringar erbjuda dig GARANT Anställd – ett omfattande försäkringspaket med liv-, olycksfall och sjukvårdsförsäkring för de viktigaste, dina anställda.

Det är också möjligt att köpa sjukvårdsförsäkringen separat för dina anställda. Du kan läsa mer om det i produktbladet.

I ett mindre företag är alla nyckelpersoner. En längre sjukskrivning kan därför snabbt bli kostsam. Med GARANT Anställd får de anställda snabbt vård vid sjukdom eller skada.

I försäkringen ingår dessutom arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande hälsotjänster med bland annat personligt samtalsstöd, chefsstöd, hälsoprofil och webbaserade hälsoprogram. Läs mer om de förebyggande hälsotjänsterna som ingår.

Försäkringen hjälper dig och företaget att uppfattas som en ansvarstagande arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Det som är speciellt med GARANT Anställd är att den kan tecknas som en gruppförsäkring för anställda i ett mindre företag.

Teckna med samma fördelaktiga villkor som storföretag

Du får helt enkelt teckna en gruppförsäkring på samma villkor som normalt bara större företag kan – precis så som vi på Företagarna vill ha det. Förutom Sveriges bästa sjukvårdsförsäkring så innehåller GARANT Anställd även en generös liv- och olycksfallsförsäkring.

Du kan teckna försäkringen för alla dina anställda som är mellan 16 och 63 år och fullt arbetsföra. Försäkringen gäller som längst till den försäkrade är 65 år.

Tänk på att kontrollera om du redan har en sjukvårdsförsäkring någon annanstans, ersättning kan inte lämnas från två försäkringar.

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

 

 

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost