podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Sjukpenningen beräknas olika beroende på företagsform. Foto: Shutterstock

Så beräknas sjukpenningen för företagare

Också som företagare kan du komma bli sjuk och i behov av sjukpenning. Beroende på om du har aktiebolag eller enskild firma så beräknas det lite olika.

För den som är anställd baseras den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) på ens årsinkomst från arbete, upp till maxtaket som 2019 var 372 000 kronor.

Men vad gäller för en företagare som driver AB eller enskild firma? 

Driver du aktiebolag ser Försäkringskassan dig som anställd i bolaget. SGI baseras därför precis som för vanliga anställda som huvudregel på den lön du antas komma få för ditt arbete sex månader framåt. 

Läs mer om hur sjukpenningen beräknas för den som driver aktiebolag här

Driver du enskild firma räknas SGI:n ut efterdin förväntade inkomst från företaget. Försäkringskassan brukar oftast utgå från summan av företagets resultat efter avdrag för avgifter, kostnader och avsättningar men före skatt. Till grund ligger de uppgifter som du själv lämnat när du deklarerat.

Läs mer om hur sjukpenningen beräknas för dig med enskild firma 

Är du ny som företagare får du under de första 36 månaderna en SGI som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Är du i behov av föräldrapenning beräknas den utifrån din SGI.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.