headphones newspaper video-player

Timanställning - vad är det?

Timanställning är ett ord som ofta nämns. Men finns den typen av anställning?

Enligt lagen om anställningsskydd, som också brukar kallas för LAS, finns tillsvidareanställning som kan inledas med en provanställning och de tidsbegränsade anställningsformerna vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning. Timanställning nämns alltså inte.

Timanställning brukar antingen vara korta visstidsanställningar där personen inte är anställd mellan anställningarna eller tillsvidareanställning på deltid enligt schema med timlön. När personen inte är anställd mellan de korta anställningarna kallas det ibland för intermittent anställning.

Taggar
Riks Artikel