podcast news play företagaren I media förmån

Använda stödet för korttidsarbete – steg för steg

Så söker du om stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) för anställda i ditt företag, steg för steg-guide och länk till avtalsmall.

1. Uppfyller du reglerna?

Stödet kan ges retroaktivt från den 16/3.  Läs på och ta reda på om du uppfyller kraven för att kunna ta del av stödet för korttidsarbete. Företaget måste uppfylla övriga krav enligt lagstiftningen och får exempelvis inte vara på obestånd den 7/4 eller senare för att kunna ta del av korttidsarbete.

Detta är viktigt, inte minst eftersom du som arbetsgivare riskerar bli återbetalningsskyldig om stödet skulle råka betalas ut på felaktiga grunder.

2. Kollektivavtal? Kontakta facket.

Om du har kollektivavtal eller hängavtal - informera facket och kalla till en så kallad MBL-förhandling. Syftet är att komma överens med facket om villkoren för korttidsarbete för dina anställda.

3. Inte kollektivavtal eller hängavtal? Teckna överenskommelse!

Du behöver inte förhandla med facket att du ska ansöka om korttidsstöd för dina anställda om du inte har kollektivavtal. Du ska istället teckna en överenskommelse om arbetstidsförkortning med minst 70 procent av de anställda.

De anställda ska också gå ner lika mycket i arbetstid. De tillåtna nedsättningarna i arbetstid är 20, 40 eller 60 procent av tjänstgöringsgraden i arbetstidsförkortning. 

4. Skicka in ansökan

Ansökan om korttidsarbete ska skickas in till Tillväxtverket. Ansök om detta här via Tillväxtverkets hemsida. 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.