podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Äntligen nya besked om korttidspermittering

Publicerad 23 mar 2020
Nu finns äntligen en avtalsmall att använda för korttidspermittering och fler besked från Tillväxtverket om hur systemet kan användas.
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

För en vecka sedan presenterade regeringen sitt förslag om korttidspermittering som ett sätt för företag att parera effekterna av coronakrisen. I korthet handlar det om att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden när anställda går ner i arbetstid.

Från Företagarnas sida sade vi redan samma dag som förslaget presenterades att regeringen nu skyndsamt måste se till att det kommer ut riktlinjer för hur systemet ska tillämpas. Företagarnas juridiska rådgivning har fått väldigt många frågor om korttidspermittering, eller stöd till korttidsarbete som är den korrekta benämningen. Många företag befann sig redan då mitt i krisen och om antalet varsel om uppsägningar ska dämpas är varje dag viktig. Detaljerna har klarnat bit för bit, i takt med att Tillväxtverket presenterat information om hur systemet ska fungera och vi har i kontakt med myndigheten betonat vikten av skyndsamhet.

På måndagen kom ny information från Tillväxtverket. Företagarnas arbetsrättspolitiska expert Lise-Lotte Argulander svarar här på frågor om den.

Finns det en avtalsmall om kortidspermittering?

Väldigt många har den senaste veckan efterfrågat efter en sådan mall och nu finns äntligen en på Tillväxtverkets webbplats. Den heter Avtal om korttidsarbete. Ladda ner avtalsmallen här.

Vem kan använda avtalsmallen?

Mallen ska användas av arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Arbetsgivare med kollektivavtal eller hängavtal ska följa det avtalet som är tecknat mellan central arbetstagarorganisation och facklig organisation. I vissa fall behöver arbetsgivaren även förhandla lokalt. Läs mer i Vad är korttidspermittering?

Vad ska en överenskommelse om korttidspermittering innehålla?

Överenskommelse om korttidsarbete ska ingås med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. I dagsläget är driftsenheten lika med arbetsgivarens indelning i driftsenheter. Observera att avtal om detta kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentsnivå som arbetstiden ska reduceras med. Arbetstidsförkortningen kan vara 20, 40 eller 60 procent. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Se avtalsmallen från Tillväxtverket.

Behövs en ny överenskommelse om förutsättningarna ändras?

Ja, och det är viktigt. För att ändra korttidsarbetets omfattning krävs att nya avtal tecknas med minst 70 procent av de anställda. På samma sätt kan man avbryta och återgå till ordinarie arbetstid. Observera att den information vi hittills har fått från Tillväxtverket är att man inte kan avbryta för enskilda anställda. Om stödet för korttidsarbete bryts för någon bryter man för hela driftsenheten.  Vi arbetar med att få fram mer och detaljerad information om detta och återkommer här på webbplatsen så fort vi har något att tillägga.

Omfattas ägare som är anställda i sitt bolag av korttidspermittering?

Ja, dock inte i enskild firma.  Här kan du läsa mer om denna fråga: Äntligen! Ägare omfattas av korttidspermittering

Taggar
Fler nyheter från Företagarna