podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com.

Remissyttrande om promemorian Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Företagarna tillstyrker promemorians förslag.
Publicerad 9 feb 2022

Läs hela remissyttrandet om promemorian Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som pdf.

I promemorian föreslås att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Förslaget har tagits fram med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen. I promemorian föreslås vidare att de tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen som anknyter till covid-19-lagen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag, med hänvisning till vårt tidigare yttrande gällande en eventuell förlängning av nämnda lagar till utgången av maj 2022, vilket Företagarna har avstyrkt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.