För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Förslag till ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster

Publicerad 4 feb 2022
Bristen på empiriskt grundat underlag för och proportionalitetsbedömning av de föreslagna åtgärderna, gör att Företagarna avstyrker dem.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Förslag till ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster, som pdf.

Regeringen föreslår i linje med Folkhälsomyndighetens hemställan att 19 januari införa ett maxtak på 500 deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och att sänka maxtaket vid uthyrning av platser för privata sammankomster från 50 deltagare till 20.

Ingenting redovisas om huruvida det är de platser som förslagen berör där risken för smittspridning är störst, eller hur myndigheten har kommit fram till de föreslagna gränsantalen. Inte heller redovisas hur de föreslagna begränsningarna förväntas uppfylla syftet med restriktionerna, dvs. att skydda liv och minska kritiskt tryck på sjukvården. Att smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter.

Denna form av lättvindiga behandling av restriktionsverktyget, där det för de berörda i civilsamhället är omöjligt att uttyda hur myndigheter och regering har resonerat, förtar förtroendet för statens krishanteringsåtgärder.

Bristen på empiriskt grundat underlag för och proportionalitetsbedömning av de föreslagna åtgärderna, gör att Företagarna avstyrker dem.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.