För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster

Publicerad 13 jan 2022
Företagarna anser att det faktum att smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter.
Foto:Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Förslag till ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster (pdf).

Regeringen föreslår på Folkhälsomyndighetens begäran att det 19 januari införs ett maxtak på 500 deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt att maxtaket vid uthyrning av platser för privata sammankomster sänks från 50 deltagare till 20.

Företagarna kan konstatera att underlaget inte på något sätt visar hur den redovisade statistiken lett fram till de förslag som FHM lägger fram om deltagarbegränsningar. Ingenting redovisas om huruvida det är de platser som förslagen berör där risken för smittspridning är störst, eller hur myndigheten har kommit fram till de föreslagna gränsantalen. Inte heller redovisas hur de föreslagna begränsningarna förväntas uppfylla syftet med restriktionerna. Att smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.