podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto:Shutterstock.com

Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster

Företagarna anser att det faktum att smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter.
Publicerad 13 jan 2022

Läs hela remissyttrandet över Förslag till ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster (pdf).

Regeringen föreslår på Folkhälsomyndighetens begäran att det 19 januari införs ett maxtak på 500 deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt att maxtaket vid uthyrning av platser för privata sammankomster sänks från 50 deltagare till 20.

Företagarna kan konstatera att underlaget inte på något sätt visar hur den redovisade statistiken lett fram till de förslag som FHM lägger fram om deltagarbegränsningar. Ingenting redovisas om huruvida det är de platser som förslagen berör där risken för smittspridning är störst, eller hur myndigheten har kommit fram till de föreslagna gränsantalen. Inte heller redovisas hur de föreslagna begränsningarna förväntas uppfylla syftet med restriktionerna. Att smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.