För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar gällande promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Publicerad 4 jan 2022
Företagarna delar promemorians uppfattning om att dagens beräkningsmodell är förlegad och behöver ändras för att möta den teknikutveckling som skett på bilmarknaden.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (pdf).

Även om det finns vissa problem med att införa en schabloniserad nedsättning, exempelvis att kostnaden för en viss teknik kan variera och att schablonen snabbt kan bli förlegad, anser vi att det finns goda skäl att genomföra förändringar av dagens regelverk. Givet den snabba förändring av fordonsflottan och bilmarknaden som lagstiftningen behöver anpassas efter kommer det krävas återkommande uppföljning av det schabloniserade beloppet, så att beskattningen sker på ett ändamålsenligt sätt.

För att undvika administrativt krångel för de företag som erbjuder förmånsbilar till sina anställda kan det kan även finnas anledning att se över en senareläggning för ikraftträdande, förslagsvis till den 1 januari 2023.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.