För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar gällande betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

Publicerad 14 sep 2021
Företagarna anser att en lyckad utfasning i Sverige och Europa kräver internationella överenskommelser i stället för nationella förbud.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Utfasningsutredningens betänkande (SOU 2021:48) som pdf.  

Utredningen föreslår att användningen av fossila drivmedel ska vara utfasad i Sverige senast år 2040 och att detta utfasningsår ska vara ett riksdagsbundet etappmål. För att detta mål ska nås på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt har utredningen lagt fram förslag som grundas i angreppssättet ”utfasning genom infasning”. Denna infasning innebär en omfattande elektrifiering, minskad trafik och en övergång till förnybara drivmedel. Utredningen lämnar bland annat förslag om krav på nollutsläppsfordon i nybilsförsäljningen av personbilar 2030, vilket i praktiken utesluter allt förutom el- och vätgasbilar.

Företagarna delar utredningens uppfattning att fossila drivmedel bör fasas ut och att det behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt som inte skadar Sveriges konkurrenskraft jämfört med andra länder. Det är viktigt att Sverige fortsatt ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling, innovation och omställning. Samtidigt är det viktigt att Sverige tar hänsyn till utvecklingen i övriga EU så att svenska företag inte missgynnas jämfört med företag i andra länder. För att en lyckad utfasning ska kunna ske i Sverige och Europa anser vi att internationella överenskommelser är att föredra framför nationella förbud.

Företagarna är kritiska till utredningens förslag om krav på nollutsläppsfordon eftersom infrastrukturen för sådana fordon inte är tillräckligt utbyggd i hela landet idag. Laddhybrider och fordon med vanliga förbränningsmotorer, som kan drivas på förnybara drivmedel, har därför en viktig roll i omställningen även under kommande år. Styrmedel som gör det dyrt att inte byta ut sitt fordon, exempelvis höjda priser på drivmedel eller fordonsskatt, drabbar därför särskilt de som bor och verkar utanför storstäderna.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.