För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Publicerad 30 nov 2021
Företagarna avstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet som pdf. 

Regeringen införde år 2018 det så kallade bonus malus-systemet, där bonus ges vid köp av vissa fordon med låga utsläpp av koldioxid medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får en malus i form av förhöjd fordonsskatt under tre år. Systemets nivåer har förändrats sedan systemets tillkomst och genom rubricerad promemoria föreslås ytterligare ändringar för att skärpa dess miljöstyrning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Promemorian föreslår att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer och att gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 gram per kilometer till 125 gram per kilometer. Detta innebär att för bensin- och dieseldrivna lätta fordon blir koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper per kilometer utöver 75 gram och upp till och med 125 gram, och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 125 gram.

Företagarna delar regeringens syn om vikten av att minska utsläppen från transportsektorn genom att ställa om till en mer energieffektiv fordonsflotta. Vi anser dock att promemorians förslag bidrar till att systemet blir kontraproduktivt, att det drabbar vissa branscher särskilt hårt samt att de totala skattepålagorna för de som äger ett fordon i många fall blir orimligt stora. Företagarna avstyrker därför promemorians förslag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.