För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissvar gällande promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Publicerad 30 apr 2021
Företagarna tillstyrker förslaget.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf).

Regeringen har genom promemorian lagt förslag om att BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel inte ska tillämpas för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska endast räknas om baserat på den faktiska årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket varit praxis i beräkningen sedan 1994. Utvecklingen av bruttonationalprodukten, som ingått i beräkningen genom ett schabloniserat tillägg om två procentenheter sedan 1 januari 2016, ska därmed inte gälla för år 2022.

Företagarna tillstyrker förslaget. BNP-indexeringen är pausad under 2021 och ska alltså enligt promemorians förslag även pausas under nästkommande år. Höga priser på drivmedel försämrar konkurrenskraften och möjligheterna att verka i hela landet, särskilt på lands- och glesbygd. Vi ser ett stort behov av förutsägbarhet på detta område och menar därför att det vore rimligt att helt och hållet avskaffa BNP-indexeringen istället för att fortsätta med tillfälliga lösningar. 

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.