podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissvar gällande promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Företagarna tillstyrker förslaget.
Publicerad 30 apr 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf).

Regeringen har genom promemorian lagt förslag om att BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel inte ska tillämpas för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska endast räknas om baserat på den faktiska årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket varit praxis i beräkningen sedan 1994. Utvecklingen av bruttonationalprodukten, som ingått i beräkningen genom ett schabloniserat tillägg om två procentenheter sedan 1 januari 2016, ska därmed inte gälla för år 2022.

Företagarna tillstyrker förslaget. BNP-indexeringen är pausad under 2021 och ska alltså enligt promemorians förslag även pausas under nästkommande år. Höga priser på drivmedel försämrar konkurrenskraften och möjligheterna att verka i hela landet, särskilt på lands- och glesbygd. Vi ser ett stort behov av förutsägbarhet på detta område och menar därför att det vore rimligt att helt och hållet avskaffa BNP-indexeringen istället för att fortsätta med tillfälliga lösningar. 

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.