headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrandet över Ändringar i FHMs föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 etc

Företagarna avstyrker de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Publicerad 28 apr 2021

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Folkhälsomyndigheten föreslår att giltighetstiden för ändringsföreskrifterna ska förlängas till och med den 16 maj 2021 jämfört med tidigare slutdatum om 2 maj 2021. Ändringarna innebär att serveringsställen fortsatt ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och 05.00, att det på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast får vara en (1) person i ett sällskap, att maxantalet för gym- och sportanläggningar, badhus samt handelsplatser aldrig får överstiga 500 personer samt att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

Företagarna har sedan tidigare ställt sig kritiska till flera av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten nu vill förlänga ytterligare. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot förtäring på serveringsställen efter klockan 20.30 samt att det på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast får vara en person i ett sällskap.

I ett läge där vaccinationstakten i Sverige ökar och smittspridningen hålls på en begränsad nivå anser Företagarna inte att Folkhälsomyndigheten tillräckligt kan motivera behovet av förlängda restriktioner, särskilt för de restriktioner som lider av brist på träffsäkerhet. Således avstyrker Företagarna de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.