headphones newspaper video-player
Foto: Anna in Sweden/Shutterstock.com

Remissyttrande: Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Företagarna avstyrker förslaget och anser i stället att nöjesparker, djurparker och temaparker bör kunna hållas öppna på ett liknande sätt som till exempel museer, konsthallar och butiker.
Publicerad 15 mar 2021

Läs hela remissyttrandet över Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som pdf.

Folkhälsomyndigheten föreslår i förslaget till föreskrifter en särskild bestämmelse för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar om att det maxantal som ska beräknas ska utgå ifrån 20 kvadratmeter per besökare, såväl inomhus som utomhus. Detta kan jämföras med det maxantal som ska beräknas för andra verksamheter om 10 kvadratmeter per kund eller besökare.

Företagarna ställer sig frågande till detta förslag och anser inte att Folkhälsomyndigheten i förslaget till föreskrifter på ett tillräckligt sätt motiverar varför stora utomhusmiljöer i form av nöjesparker och djurparker ska ha en större yta för varje besökare än inomhusmiljöer i form av museer, butiker eller gymanläggningar.

Stor risk för ojämn konkurrenssituation

Företagarna ser en stor risk att föreskriftens förslag kommer leda till en ojämn konkurrenssituation, där flera nöjesparker, djurparker och temaparker ej kommer ha möjlighet att hålla sin verksamhet öppen utan med konsekvensen att verksamheten går med ekonomisk förlust.

Företagarna avstyrker således förslaget och anser i stället att nöjesparker, djurparker och temaparker bör kunna hållas öppna på ett liknande sätt som för till exempel museer, konsthallar och butiker enligt det regelverk som föreslås i promemoria S2021/01524 Ändringar i begränsningsförordningen, samt att regelverket bör börja gälla snarast möjligt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.