För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 6 apr 2021
Företagarna avstyrker de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Foto: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf.

Folkhälsomyndigheten föreslår att giltighetstiden för ändringsföreskrifterna ska förlängas till och med den 2 maj 2021 jämfört med tidigare slutdatum om 11 april 2021. Ändringarna innebär att serveringsställen fortsatt ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20:30 och 05:00, att det på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast får vara en (1) person i ett sällskap, att maxantalet för gym- och sportanläggningar, badhus samt handelsplatser aldrig får överstiga 500 personer samt att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

Företagarna har sedan tidigare ställt sig kritiska till flera av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten nu vill förlänga ytterligare. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot förtäring på serveringsställen efter klockan 20:30 samt att det på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast får vara en person i ett sällskap.

I ett läge där vaccinationstakten i Sverige ökar och smittspridningen hålls på en begränsad nivå anser Företagarna inte att Folkhälsomyndigheten tillräckligt kan motivera behovet av förlängda restriktioner, särskilt för de restriktioner som lider av brist på träffsäkerhet. Således avstyrker Företagarna de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.