För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Publicerad 3 mar 2021
Företagarna kan inte tillstyrka föreskriftens förslag.
Foto:Alexanderstock23/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som pdf.

I det remitterade förslaget föreslås att det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i en verksamhets lokal samtidigt aldrig får överstiga 500 personer. Vidare föreslås att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt Föreskrifterna föreslås gälla från och med den 6 mars 2021.

För kort tid

Företagarna anser att mindre än två dagars remisstid är för kort tid för att kunna sammanställa ett seriöst yttrande. För att kunna göra en ordentlig analys av vad konsekvenserna blir för de näringsidkare som påverkas av förslagen skulle det krävts betydligt mer tid, vilket gör att Företagarna ej kan tillstyrka föreskriftens förslag.

Konsekvensutredning saknas

Att det i föreskriften också helt saknas en konsekvensutredning gör det nästintill omöjligt för Företagarna att kunna värdera rimligheten i föreskriftens förslag. Företagarna ställer sig frågande till på vilken grund gränsen för maximalt 500 personer är satt. Särskilt då det i föreskriften saknas hänvisning till hur den faktiska smittspridningen i butiker ser ut, vilket skulle kunna motivera en sådan inskränkning. Detsamma gäller gränsen med maximalt 1 person per sällskap vid besök på handelsplatser.

Orimlig uppgift

Vidare framgår det inte vad konsekvenserna blir för de näringsidkare som ej uppfyller föreskriftens förslag och om det kan bli aktuellt med förelägganden. Företagarna ser en stor risk att butiker kommer behöva avsätta personal för att gå runt och separera kunder som handlar tillsammans, vilket inte är rimligt. I det här fallet borde det vara tillräckligt med ett anslag utanför butiken som upplyser kunder om föreskrifterna.

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.