För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Publicerad 1 mar 2021
På grund av brister i underlag för de föreslagna åtgärderna kan Företagarna inte tillstyrka förslaget till förordning.
Foto: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som pdf. 

Regeringen föreslår en förordning som ska kunna utfärdas för att stänga vissa ytterligare näringsverksamheter, bland annat gym, sport- och badanläggningar, köpcentrum, gallerior, butiker, frisörsalonger, skönhetsmottagningar, massagesalonger, tatueringsstudior, restauranger och andra serveringsställen. Därtill innehåller den föreslagna förordningen ett förbud mot att hyra ut festlokaler och liknande för privata sammankomster. I det fall förordningen skulle utfärdas anger regeringen att den bör vara tidsbegränsad till fyra veckor.

Företagarna upprepar vår grundläggande ståndpunkt, att ingripande åtgärder som motiveras med smittspridningsrisk, bör grundas i empiri om faktiskt ökad smittrisk i den aktuella verksamheten. Sådan empirisk grund saknas för förslagen i promemorian. Vidare bör verksamheter som tvingas stänga genom politiska beslut få full ersättning för sina kostnader under nedstängningen. Det aviserade nedstängningsstödet har ännu inte kommit på plats.

En del oklara gränsdragningar finns i promemorian, bland annat om vilka handelsplatser och träningsanläggningar som ska kunna gå att stänga genom förordningen och hur proportionalitetsavvägningen görs. Företagarna ser också kritisk på bristen på konsekvensanalys avseende särskilt små företag.

Med beaktande av de brister i underlag för de föreslagna åtgärderna kan Företagarna inte tillstyrka förslaget till förordning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.