podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Kommissionens förslag om allmänna regler för punktskatt

EU-kommissionen har föreslagit ett antal förändringar av EU:s punktskattedirektiv för att påskynda övergången till ett datoriserat dokumenteringssystem för förflyttning av punktskattepliktiga varor i EU. Syftet är att förenkla regelhantering och minska bedrägeri. Förslagen är överlag positiva.

Kommissionen föreslår bland annat regler för certifiering av avsändare och mottagare, undantag från punktskatteplikt och ställande av garanti och förfarande vid oriktigheter under flyttning av punktskattepliktiga varor.

Företagarna ser det som viktigt att det föreslagna systemet med certifiering av mottagare/avsändare utformas på ett sätt som är enkelt för företag att använda, för att inte öka regelbördan för i synnerhet små företag som berörs. Viss osäkerhet råder kring detaljer vad gäller betalningsskyldighet, försäljning vid landgränser och konsekvenser för svenska företag, som vi vill se större klarhet om.

Läs remissyttrandet över Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.