podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: Kommissionens förslag om allmänna regler för punktskatt

EU-kommissionen har föreslagit ett antal förändringar av EU:s punktskattedirektiv för att påskynda övergången till ett datoriserat dokumenteringssystem för förflyttning av punktskattepliktiga varor i EU. Syftet är att förenkla regelhantering och minska bedrägeri. Förslagen är överlag positiva.

Kommissionen föreslår bland annat regler för certifiering av avsändare och mottagare, undantag från punktskatteplikt och ställande av garanti och förfarande vid oriktigheter under flyttning av punktskattepliktiga varor.

Företagarna ser det som viktigt att det föreslagna systemet med certifiering av mottagare/avsändare utformas på ett sätt som är enkelt för företag att använda, för att inte öka regelbördan för i synnerhet små företag som berörs. Viss osäkerhet råder kring detaljer vad gäller betalningsskyldighet, försäljning vid landgränser och konsekvenser för svenska företag, som vi vill se större klarhet om.

Läs remissyttrandet över Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.