headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande: Kommissionens förslag om bestämmelser för det slutliga mervärdesskattesystemet

7 aug 2018
Som uppföljning på de initiala förslag som lades fram i slutet av 2017 har EU-kommissionen nu föreslagit förändringar av EU:s mervärdesskattedirektiv, i syfte att uppnå en slutlig reglering och ett enhetligt momssystem i EU. Det remitterade förslaget COM(2018) 329 hänger ihop med flera tidigare framlagda direktivförslag från kommissionen.

Reformen av EU:s mervärdesskattesystem är omfattande och betydelsefull. Syftena med reformen som uppges är att göra systemet enklare och mer hållbart, minska risken för momsbedrägerier och minska regelbördan för företag. Det är lovvärt och något Företagarna stödjer. Dock är det flera aspekter av den föreslagna reformen som Företagarna avstyrker, då de skulle öka momssystemets komplexitet och försvåra särskilt för små och medelstora företag. De viktigaste av dessa är att säljaren föreslås behöva debitera momsen i varans slutland vid transaktioner mellan företag (B2B), och att kommissionen vill införa konceptet ”certifierad beskattningsbar person”.

Läs Företagarnas remissyttrande över EU-kommissionens förslag om bestämmelser för det slutliga mervärdesskattesystemet COM(2018) 329 (PDF)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap