För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Kommissionens förslag om bestämmelser för det slutliga mervärdesskattesystemet

Som uppföljning på de initiala förslag som lades fram i slutet av 2017 har EU-kommissionen nu föreslagit förändringar av EU:s mervärdesskattedirektiv, i syfte att uppnå en slutlig reglering och ett enhetligt momssystem i EU. Det remitterade förslaget COM(2018) 329 hänger ihop med flera tidigare framlagda direktivförslag från kommissionen.

Reformen av EU:s mervärdesskattesystem är omfattande och betydelsefull. Syftena med reformen som uppges är att göra systemet enklare och mer hållbart, minska risken för momsbedrägerier och minska regelbördan för företag. Det är lovvärt och något Företagarna stödjer. Dock är det flera aspekter av den föreslagna reformen som Företagarna avstyrker, då de skulle öka momssystemets komplexitet och försvåra särskilt för små och medelstora företag. De viktigaste av dessa är att säljaren föreslås behöva debitera momsen i varans slutland vid transaktioner mellan företag (B2B), och att kommissionen vill införa konceptet ”certifierad beskattningsbar person”.

Läs Företagarnas remissyttrande över EU-kommissionens förslag om bestämmelser för det slutliga mervärdesskattesystemet COM(2018) 329 (PDF)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.