headphones newspaper video-player

Remissyttrande: Förslag från EU-kommissionen om mervärdesskattesatser

Som del av kommissionens förslag till reform av EU:s mervärdesskattesystem (moms), föreslås nya riktlinjer för hur medlemsländer får bestämma momssatser.

Bland annat föreslås att listan över varor och tjänster som tillåts ha reducerad moms byts till en lista som anger vad som inte får ha reducerad moms. Några undantag från den ordinarie momssatsen tillåts, men den vägda genomsnittliga momssatsen får inte understiga 12 procent i ett land.

Företagarna ansluter till Näringslivets Skattedelegations remissyttrande över förslaget.

Läs remissyttrandet här (pdf). 

Taggar