För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Förslag från EU-kommissionen om mervärdesskattesatser

Som del av kommissionens förslag till reform av EU:s mervärdesskattesystem (moms), föreslås nya riktlinjer för hur medlemsländer får bestämma momssatser.

Bland annat föreslås att listan över varor och tjänster som tillåts ha reducerad moms byts till en lista som anger vad som inte får ha reducerad moms. Några undantag från den ordinarie momssatsen tillåts, men den vägda genomsnittliga momssatsen får inte understiga 12 procent i ett land.

Företagarna ansluter till Näringslivets Skattedelegations remissyttrande över förslaget.

Läs remissyttrandet här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.