podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: Förslag från EU-kommissionen om mervärdesskattesatser

Som del av kommissionens förslag till reform av EU:s mervärdesskattesystem (moms), föreslås nya riktlinjer för hur medlemsländer får bestämma momssatser.

Bland annat föreslås att listan över varor och tjänster som tillåts ha reducerad moms byts till en lista som anger vad som inte får ha reducerad moms. Några undantag från den ordinarie momssatsen tillåts, men den vägda genomsnittliga momssatsen får inte understiga 12 procent i ett land.

Företagarna ansluter till Näringslivets Skattedelegations remissyttrande över förslaget.

Läs remissyttrandet här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.